Skip to content


HTML 5 a zbieranie dát. Aký bude obsah knihy?

Počas prác na knihe, ktorá má pracovný názov “Trendové webové stránky” a podnázov “Neexistujúca príručka jazyka HTML 5″, som sa dostal ku kapitole 2, kde by som chcel rozobrať každú pripravovanú i existujúcu značku tohto jazyka. Práve preto momentálne zbieram dáta a triedim značky tak, aby v knihe dávali logický súvis medzi sebou.

Je dosť obtiažne voliť názvy kapitol a premýšľam, že každá značka bude mať vždy novú podkapitolu, aby bol obsah jasný a zrozumiteľný.

Posted in Knihy, web.

Tagged with , , , , .