Skip to content


Kniha: kapitola 2

Kapitola druhá z pripravovanej knihy ešte síce nie je hotová, ale už má 4 strany. Táto kapitola bude popisovať značky jazyka HTML 5 a ich využitie dnes v moderných prehliadačoch.

Netreba sa obávať ničoho, pretože väčšina bežne používaných značiek v jazyku HTML 4 je aj v HTML 5, ktorý “len” nejaké pridáva navyše. Inak povedané, jazyk HTML 5 rozširuje sémantiku jazyka HTML 4 tak, aby video alebo audio malo vlastné významovo náležiace značky.

Už mám sľúbenú jednu objednávku a troch ľudí, ktorý zabezpečia podporu s distribúciou v povedomí ľudí. Tento stav ma veľmi teší a dodáva elán pri písaní.

Posted in Počítače, práca.

Tagged with , , , , , , , , .