Skip to content


Kedy sa stáva človek dospelým

Dospelosť nie je ohraničená vekom 18 rokov. To si vymyslelo len pár ľudí, aby sa mali čoho chytať. Dospelosť je charakteristická niekoľkými črtami, ktoré tu teraz stručne zhrniem bez zbytočných rečí.

U človeka sa dospelosť začína prejavovať okolo 20. roku života, ale nie je to výnimka. U niekoho to môže byť 19. u iného 25. rok. Predtým, ako sa človek stane dospelým, je adolescentom. Čo teda charakterizuje dospelého človeka:

  • zvolené povolanie,
  • osamostatnenie sa od rodičov – ako osobnosť,
  • sebakontrola,
  • samostatné rozhodovanie sa,
  • výber stáleho partnera,
  • vlastné názory, presvedčenie, postoje,
  • integrácia osobnosti (dospelého),
  • nezávislosť, samostatnosť.

Ak spĺňate všetky body, je jasné, že už ste dospelým človekom a ostatní na vás môžu veselo nadávať ;-) .

Ešte odcitujem Qarka:

Já o podobné věci nedávno přemýšlel a dospěl jsem k názoru, že dospělý člověk si jako jediný dokáže plně uvědomit zodpovědnost za své činy. Na ničem víc nezáleží. Vysvětlím na příkladu: Když malé dítě narazí hlavičkou do stolu, tak se rozpláče a následně tomu zlobivému stolečku „nabacá“, za to, že ho uhodil. Je to, protože za svoje chyby viní nadpřirozené věci (například náhodu či neživý stůl). Nedospělý člověk po nárazu do stolu zakřičí něco ve smyslu: „Kterej debil sem ten stůl tak blbě postavil.“ čímž dává najevo, že za jeho chybu mohou ostatní. Dospělý člověk však po nárazu do stolu dojde k názoru, že se měl lépe dívat na cestu – tj. za svoje činy je plně odpovědný.

Posted in Rozvoj osobnosti.