Skip to content


9 tipov na zvýšenie efektívnosti učenia sa

Dnes to bude stručné, no zároveň presné. Veľmi mi to pripomína Komenského tipy na učenie sa a učenie.

  1. S učením a praktizovaním naučeného pretrvávajte aj po procese učenia sa;
  2. Učte sa z viacerých pohľadov na vec, nie z jedného;
  3. Čo ste sa naučili naučte niekoho ďalšieho;
  4. Využite predchádzajúce skúsenosti pre nadobudnutie nových;
  5. Získajte praktickú skúsenosť;
  6. Hľadajte odpovede miesto zápasenia so zapamätávaním si;
  7. Zistite, aká metóda učenia sa vám vyhovuje najviac;
  8. Využívajte testy na zlepšenie učenia sa;
  9. Prestaňte s multitaskingom (robiť viac vecí naraz) a sústreďte sa na jednu vec, ktorú sa chcete naučiť.

Tipy prevzaté a vyskúšané osobne z About.com Psychology.

Posted in Rozvoj osobnosti, Škola.