Skip to content


Na čo je dobrý dôverný vzťah s druhým človekom

Napadlo ťa niekedy, že dôverný vzťah s druhým človekom je pre život veľmi dôležitý? Ak nie, neprekáža to tomu, že každý z nás isto aspoň raz v živote cítil potrebu byť s niekým. Vyrozprávať sa len tak, zo všedných vecí, alebo sa zdôveriť s vecami, ktoré by sme ani vŕbe nepovedali.

V čom je problém

Možno už klišé, ale človek je tvor spoločenský. Chce byť členom nejakej skupiny, pospolitosti. Chce sa organizovať a cítiť sa pre spoločnosť prospešným. Bez spoločenského styku v človeku nastane náhla túžba uspokojiť túto potrebu. Pokiaľ nie je uspokojená, dochádza k ťažkým poruchám v osobnosti. Príkladom môže byť nedávna streľba na americkej univerzite. Príčinou tohto správania často nie je násilie v televízii, hrách, či inde. Tým najzávažnejším predpokladom pre takýto skrat je často spoločenská nedocenenosť, vytláčanie na okraj spoločnosti (násilnosti vo Francúzsku), či odmietanie jedinca a neustála kritika, šikonovanie, vydieranie.

Ako tomu predchádzať

Pochvala, konkrétna a jednoznačná. Uznanie za to, čo je dobré v konaní toho, ktorého človeka. Dobré veci sa ťažko hľadajú, pretože každý radšej hľadá to zlé. Ako keby v ľuďoch bol akýsi štít hľadania dôvodov pre kritiku, neustálu, ktorý nás bráni pred tým zlým z okolia. Lenže to zlé z okolia prichádza práve preto, že aj my sme takí.

Každý z nás baží po uznaní, premýšľa deň čo deň o tom, čo je na sebe samom dobré. Keď príde na rad niekto druhý, ihneď ho začneme porovnávať so svojou „dokonalosťou“. Skúsiť možno posudzovať človeka na základe jeho osobnostných charakteristík, no z jeho vlastného pohľadu. Čo chce ten druhý? Touto otázkou sa dá dosiahnuť veľa vo vychádzaní s ľuďmi.

A tu sa na rad dostávajú vzťahy medzi ľuďmi. Vzťahy dôverné. Celý život každý hľadá človeka, ktorý ho bude brať takého, aký skutočne je. S jeho chybami bez výčitiek, s jeho kladmi, ktoré bude neustále chváliť a dávať za ne úprimné uznania.

Keď taká osoba v živote človeka príde, nastane úľava. Uvoľní sa obrovské množstvo vnútornej energie pri tom, ako sa daný človek vyrozpráva, vyleje svoje vnútorné pocity s chuťou a zápalom. Od druhého sa mu dostane uznania. A toto sa deje väčšinou vzájomne a obojstranne.

Ako dochádza ku konfliktom

Keď niekto hľadí na svoje záujmy bez akceptácie alternatívneho riešenia. To znamená, ak si daný jedinec stojí na svojom cez všetky možné techniky presviedčania. Vtedy sa objavujú prvé konflikty a môže dochádzať ku kritike druhého človeka. A iba preto,lebo každý má svoju pravdu. Dochádza ku stretu rôznych záujmov, ktoré má každý nejak zaužívané.

Práve tvrdohlavé zastávanie jedného názoru má za následok konflikt často sprevádzaný kritikou druhého. Jeho názorov, postojov, správania, obliekania sa, … A práve kritika, ktorá je podávaná bezcitne spôsobuje vzďaľovanie sa dvoch ľudí navzájom. Niekedy sa môže stať, že kritika prerastie do ponižovania.

Pritom stačí tak málo, stačí sa denne zamyslieť nad kladmi každého človeka z nášho okolia.

A na čo je teda dobrý dôverný vzťah s druhým človekom? Na to, že nám dáva pocit dôležitosti, pocit zadosťučinenia, pocit potrebnosti svojej existencie v tomto svete.Nepodceňujme silu konkrétnej a úprimnej pochvaly.

Posted in Komunikácia, Radosť, Rozvoj osobnosti.