Skip to content


Aký by mal byť efektívny učiteľ 2.1

Druhý, a zároveň posledný diel rozprávania o efektívnom učiteľovi. Tak bez dlhých rečí poďme na to.

Nech každý prejaví svoje schopnosti

Je jedno, aká to je hodina, dôležité je zapojenie každého žiaka do jej diania. Je to náročné pre prípravu, pretože vyžaduje viac času nad ňou stráviť, ale výsledok, ktorý sa dostaví, bude stáť za to. Podmienkou je, aby látka bola prednesená živo, nie ako chladná socha pripomínajúca Beátu Tomáša Uleja.

Sú v triede slabší žiaci? Vytvorím pre nich priestor na to, aby aj oni mohli vyniknúť. I keď s úlohami, ktoré sú jednoduchšie. Tým šikovným žiakom, či malým géniom je dobré dať úlohy navyše, nech počítajú a len tak nečinne nesedia – napríklad im dať riešiť úlohu, ako vytiahnuť zátku z fľaše. Keď každý svoju úlohu dokončí, netreba šetriť konkrétnou pochvalou. To znamená, že ak Miro dobre určil obsah trojuholníka, nestačí povedať len: „výborne“, ale je nutné a dobré riecť: „výborne Miro. Vieš veľmi rýchlo a kvalitne pracovať s výpočtami.“ To už ocení každý. Duša človeka je veľmi citlivá, preto s ňou treba narábať ako s hodvábom.

Máš bluetooth? Daj sem, stiahnem ti nové zvonenie

Ide o to, aby žiakom bola predkladaná látka tak, nech zodpovedá ich záujmom aspoň z nejakej časti. Čo ich zaujíma? Samozrejme počítače, mobilné telefóny, hry, filmy, hudba. Tak prečo nezapojiť tieto prvky ako učebné pomôcky do výučby? Počítač je dnes zapojiť azda najjednoduchšie. I keď pripraviť si pútavú prezentáciu je už náročnejšie.

Napríklad nechať každému žiakovi možnosť doniesť jednu obľúbenú pesničku (v rámci slušnosti), ktorá má do 5 minút a vždy na začiatku hodiny ju pustiť. Každý žiak by mal vyhradenú jednu hodinu za školský rok, kedy by hrala prvých 5 minút práve tá jeho srdcovka. Zakázané by boli akékoľvek komentáre na žáner alebo interpreta, namiesto toho by bola snaha brať tú muziku takú, aká je. Myslím si, že hodina by bola potom uvoľnenejšia. Žiak, ktorý počul „svoju“ pieseň by mal automaticky dobrú náladu.

Tento nápad berte len ako akýsi obmedzený brainstorming. Dá sa napríklad urobiť to, že prvých 5 minút každú hodinu bude vždy nový žiak rozprávať o tom, čo príjemné zažil počas školského roka a podobne. Vymyslieť sa dá čokoľvek na to, aby bolo žiakom umožnené chvíľu v škole robiť to, čo ich baví. Aby mali skutočne pocit, že oni sú tí, o ktorých je najväčší záujem.

Urobiť nejakú hodinu vonku, keď je pekné počasie. Napríklad matematika sa dá vonku robiť skvele a verím, že sa mi to raz podarí naplniť. Aj iné predmety. Raz sme na gymnáziu boli von na hodine dejepisu. Bolo to super.

Achilles korytnačku aj tak nedobehne

Ak učiteľ zaspí na vedomostiach, ktoré nadobudol počas vysokoškolského štúdia, tak upadne. Je dôležité pre každého učiteľa byť v obraze v danom odbore. Držať sa trendu nielen vyučovacích techník, ale aj daného predmetu. To platí hlavne pre informatiku. V ostatných oblastiach to nenapreduje tak rýchlo. I keď aj v takej biológii, chémii idú poznatky nezastaviteľne dopredu. Tam sa ale novinky dajú sledovať vcelku pohodlne a bez zhonu, aký vládne v informatike.

Použitá literatúra

Pedagogická psychológia, Štefan Vendel (staršie vydanie – 2005).

Posted in Rozvoj osobnosti, Škola.