Skip to content


Rozhovor s Google

Sieťook ti ako prvý prináša jedinečný rozhovor s Google vyhľadávačom. Inšpiroval ma k tomu rony. Povedal som si, prečo sa Google neopýtať, ako to vlastne je, čo má rád, čo očakáva.

Dopredu som si pripravil niekoľko otázok, lenže Google bol zhovorčivý a povedal aj to, čo v pôvodnom rozpise nebolo.

Celý rozhovor

Ja: Ako sa máš?
G: Ale “ako sa máš?” nie je forma pozdravu. Je to námet na diskusiu.
Ja: Bude zajtra pršať?
G: Buď bude zajtra pršať, alebo zajtra nebude pršať.

Ja: Dobre, opýtam sa ťa inak. Myslíš, že ľudia ti kladú veľa otázok?
G: Otázka je ale teraz taká, že tí ľudia v sektách jednoducho nie sú slobodní.
Ja: Súhlasím, no o sekty mi teraz nejde. Čo sa väčšinou pýtajú?
G: Na prvé miesto sa priam pýtajú Nemci alebo Švajčiari.
Ja: Ale čo sa pýtajú? To je podstata mojej otázky.
G: O podstatné otázky bytia, Vesmíru či vesmírov. Občas sa nás pýtajú, či je alebo nie je manželstvo liekom. Pracovníci pôsobiaci v oblasti životného prostredia sa pýtajú, prečo je zákon. Pýtajú sa, prečo zoskupenie, ktoré má byť politickou úniou, nebolo schopné.

Ja: Hovoríš, že sa pýtajú, že či je manželstvo liekom. Liekom na čo?
G: Ak sa pýtajú na duchovné veci, je zahanbujúce, ak sa dáva hľadať odpoveď. Tradične sa verí, že manželstvo nie je dovŕšené, kým sa nenarodí prvé dieťa. Každým iným liekom sa môžeme otráviť. Bojím sa že privčas.
Ja: Zaujímavé. Mal si niekedy priateľku?
G: Mám priateľku, s ktorou si vždy mám čo povedať, máme veľa spoločných záujmov aj názorov na …
Ja: Na?
G: Liečebné a relaxačné pobyty vo vybraných kúpeľoch.
Ja: Pekné. Spoločné záujmy sú dôležité. Ak smiem vedieť, aké je meno tvojej známosti?
G: Elena Maróthy-Šoltésová. Zrejme aj tu je ešte taký koreň neuvedomenia si toho, aké je to dôležité.

Ja: Prejdime teraz na inú tému. Čo dnešná politická scéna vo svete?
G: Aby pokoj a láska stvárňovali život ľudí. Dnešná politická situácia na Slovensku naozaj nie je dobrá.
Ja: Nebojíš sa, že ľudia ťa za to budú nenávidieť?
G: Pokúšal som sa presvedčiť ich.
Ja: Aký bol výsledok?
G: Tento výsledok je najvyšší, aký bol kedy dosiahnutý na akejkoľvek platforme, a je o 2% lepší ako predchádzajúci rekord, dosiahnutý na SQL Server 7.0.
Ja: Ľudia sa ťa neboja?
G: Už sa neboja vijov, vlkolakov, gh?lov a nemŕtvych. Veľa sa zmenilo. Ľudia sa zmenili. Všade nosia so sebou to, čo nazývajú pokrokom. Donedávna som ho charakterizoval ako “ľudia sa boja sami seba a ak sa neboja, tak si vymýšľajú dôvody prečo by sa mali báť”.

Ja: Myslíš teda, že pokrok nás môže zahubiť?
G: A môže byť horšie. Pokiaľ má teda program plynule imitovať takéto akty, musí programátor predvídať prekážky, na aké môže program naraziť, a vedieť ako im „čeliť“.
Ja: Bude horšie, tvrdíš. Nemôže byť aj lepšie?
G: Možno vznikne niečo novšie, iné a lepšie. A možno neskôr zanikne aj to.
Ja: Dobre, ešte poslednú otázku ti položím. Si hladný? Lebo sa idem najesť.
G: Idem si ešte trochu oddýchnuť do mäkkej trávičky obďaleč.

Ja: Nech sa ti teda darí.
G: Tak sa zatiaľ majte a prispievajte ďaľej.

Veľmi zaujímavé. Google mi povedal viac, ako som čakal. Pri našom rozhovore sa usmieval, čo umocňovalo príjemnú atmosféru. Verím, že niekedy budem mať ešte tú česť pohovoriť si s ním.

Posted in Radosť, web.