Skip to content


Svadba ako investícia

Svadba, okrem toho, že posúva vzťah dvoch ľudí do ďalšieho stupňa, je podpísanie obchodnej zmluvy. S láskou nemá aj má veľa spoločného – zakladanie rodiny, dedenie, delenie majetkov, … Láska je niečo, čo by malo byť prítomné aj pred aj po svadbe, o nej ale inokedy. Dnes sa pozriem na uzatvorenie manželskej zmluvy a na svadbu čisto ako na investíciu peňazí. Kedy sa s tým dá počítať ako s investíciou, a kedy ako s výdavkom. O manželstve, ktoré sa svadobným obradom začína, nepadne ani slovko.

Možno mi to niektorí budete mať za divné, alebo zlé, že budem chápať svadobný obrad ako investíciu, teda cez peniaze, no je pokúsim sa podať iný pohľad na jeden z najväčších stresov v živote človeka.

Už možno tušíte, kam mierim. K svadobným darom. Všetko skúsim zostručniť, ako sa len dá.

Pôvodne som tu mal napísaných kopec čísel a prepočtov, chcel som vás ohúriť, aké to je super, keď vám to ukážem takto priamo. Nie. Dole v texte je odkaz na excelovský súbor, ktorý je súhrnom toho, čo sa pokúsim vysloviť bez jediného čísla.

Svadba zahrňuje výdavky dvojakého charakteru:

  • výdavky závislé od počtu hostí – jedlo, sála, pozvánky, oznámenia, poštovné, atď.,
  • výdavky nezávislé od počtu hostí – šaty, oblek, DJ, fotograf, kameraman, atď.

To znamená, že ak sa chcú pokryť všetky výdavky peňažnými darmi od hostí (či to je hlavný dôvod svadby alebo nie, nechám na každom jednom čitateľovi zvlášť), tak je potrebné vypočítať priemerný minimálny finančný dar, ktorý by mal (teda môže) každý hosť darovať. Táto čiastka je závislá od počtu pozvaných ľudí. Niekto donesie viac, niekto menej, niekto nič v tomto zmysle. Priemer sa zachováva. Ak budeme predpokladať, že dnes už každý nosí ako dar peniaze, tak táto časť svadby je zahalená rúškom tajomstva. Pokiaľ by ste sa odhodlali na pozvánkach vtipne prejsť k otázke peňažného daru, tak je to o to viac predpovedateľné, no mohlo by pokojne skĺznuť k dojmu žobrania – čo nevyznieva moc dobre.

Vyššie popísaný problém je komplexne zjednodušený. Ako príklad ešte prikladám súbor svadba.xlsx (svadba.xls), ktorý zahrňuje základné veci ako dary, výdavky a podobne, môžete si nastaviť veľkosť daru, ktorú každý hosť prinesie a vypočítať tak celkové výdavky alebo nebodaj zisky zo svadby.

Nech sa zdá táto úvaha akokoľvek zvrhlá, peniaze v otázke svadby vždy budú hrať podstatnú úlohu. Ženy sa rady parádia, tak muži nech rátajú financie, ak ich to baví ;-)

Ako svadbu vnímam ja

Pre mňa je svadba skvelým zážitkom, krokom ďalej v existujúcom nádhernom vzťahu a nech to z článku vyznieva akokoľvek, záleží mi na spokojnosti zúčastnených. Vybavovanie papierov, sály, obradného miesta, … to všetko sú veci, ktoré sú pre mňa nové, vzrušujúce a teším sa z toho. Svadbu ako investíciu vnímam len zo záujmu toku peňazí. Je vzrušujúce sledovať, ako cez všetko tečú peniaze. Nech na ňu miniem aj 5 000€ a dostanem 0€, to nehrá žiadnu úlohu. Podstatné je duchovno v nej :-) Ale ako som už povedal, tento rozmer dnes rozoberať nejdem.

Ak by som sa niekoho dotkol vyššie popísaným pohľadom, je zostručnený, obmedzený a vôbec neodzrkadľuje moje skutočné pohnútky ku svadbe.

Posted in Investície, peniaze, Rodina.

Tagged with , , , , .