Skip to content


Dva body na 100% dosiahnutie vašich cieľov

Pri rúbaní dreva som si uvedomil dve dôležité veci, ktoré sú pre človeka potrebné pri dosahovaní cieľov.

  1. koncentrácia,
  2. myšlienkový obraz o úspechu.

Otestoval som to priamo v praxi na veľmi krátkodobých cieľoch: rozrúbanie klátika. Človek by si povedal, čo na tom je.

Pokiaľ som premýšľal nad hocičím iným, ako rozťatím dreva na viac častí, tak sa vo väčšine prípadov zatať ani nepodarilo – v tej chvíli sa situácia stávala nebezpečnou a pokojne sekera mohla skončiť v píšťale alebo kolene.

Akonáhle som sa koncentroval a nerúbal zbrklo, už sa podarilo každý klátik trafiť, nech mal akýkoľvek prierez. Lenže ani v tom prípade nedošlo k rozrúbaniu dreva. Sekera sa buď odrazila alebo ostala zaťatá.

Otestoval som preto myšlienkový obraz o rozťatí klátika na viac časti (úspech) tesne pred momentom zarúbania do dreva a zároveň presunul všetku energiu do sekery. Všetko išlo hladko a bez námahy.

Na tomto konkrétnom príklade som chcel demonštrovať to, ako koncentrácia na objekt cieľa a predstava a presvedčenie o úspechu môžu dopomôcť k jeho pokojnému dosiahnutiu.

V opačnom prípade sa dostaví neúspech. Keď sa vás opýtajú: “a čo keď sa ti nepodarí zarobiť ten milión za tento rok?”  Tak v duchu myšlienkového obrazu o úspechu by mala byť odpoveď: “podarí, o tom nepochybujem”. Presvedčte sa o úspechu, predstavujte si, aké to bude, keď cieľ dosiahnete a čo budete robiť a koncentrujte sa. Pri aktivite, ktorá vedie do cieľa vydajte maximum energie, čo máte.

Posted in Rozvoj osobnosti.