Skip to content


Ako byť úspešným? Vytvoriť si situácie, kde zlyháte so spätnou väzbou

Vychádzam z hypotézy, že počet neúspechov v živote človeka je relatívny čo do celkového počtu pokusov byť úspešným. Povedzme, že sa 3× pokúsite hrať vrcholovo basketbal a 3× budete neúspešný, 2× sa pokúsite profesionálne písať a 2× budete neúspešný. Ak je vaša celková šanca na úspech 1/6, tak ďalší pokus bude úspešný, nech urobíte čokoľvek.

Nikdy dopredu sa ale nedá vedieť, aká je vaša percentuálna šanca. Dôležité sú dve veci:

  1. šancu má každý,
  2. neustále sa motivovať = dávať si čiastkové ciele.

Takéto veci sa človek dozvie od hocikadiaľ. Ja vychádzam z jednej extrémnej myšlienky: navodzovať si neúspechy zámerne a neupadnúť do pesimizmu, že mi nič nejde. Práve ako tá prevencia musia slúžiť krátkodobé ciele.

Poďme na to. Rozvoj svojej osobnosti máte v rukách len a len vy a nikto iný.

Rozhodol som navodzovať si neúspechy v oblastiach, ktoré ma moc nelákajú a nebavia a naplno robiť na veciach, ktoré chcem robiť. Tým by som teoreticky mal zabezpečiť to, že jedna oblasť sa uchytí a budem v nej úspešný. Ktorá to bude, nemám potuchy. Jedna ale určite. O tom som presvedčený.

Zo skúseností, ktoré síce nie sú hodné starších kolegov ľudí, som sa naučil, že keď som o niečom skutočne presvedčený, že sa tak stane, tak sa tak stane. Možno to znie ako klišé, alebo niečo samozrejmé, no ľudia majú častokrát problém zotrvať dostatočne dlho v snažení, v ťahu na jednu bránu a radšej začnú útočiť opačným smerom. Čo sa ale väčšinou stane je, že k žiadnej bráne nedôjdu. Príležitosti na úspech a cesta k cieľu síce kolíšu, ale vždy idú dopredu. Cieľ čaká na jednom mieste, iba človek ide iným (často nesprávnym) smerom.

A ako zistiť, či ste v nejakej oblasti neúspešný alebo úspešný? Obklopte sa úprimnými ľuďmi, ktorí vedia povedať „nie“ a dať vám „negatívnu“ spätnú väzbu. Platí pri tom, žejedinou negatívnou spätnou väzbou je „spätná väzba poza chrbát“. Keď vám niekto povie, že to, čo robíte, robíte zle, vypočujte si ho a skúste sa naozaj zamyslieť nad tým, čo chce daný človek povedať. To je pozitívna spätná väzba, lebo pomáha osobnostne rásť. Ja som robil mnohokrát chyby v tomto a učím sa stále. Je to náročná a pekná cesta.

Posted in Rozvoj osobnosti.