Skip to content


Prečo je dobré v určitých veciach deťom vyhovieť

Raz žil (a ešte žije) chlapec, nazvime ho Mikuláš. Kedysi navštevoval úplne obyčajnú základnú školu kdesi v Európe. Druhý stupeň a chcel študovať angličtinu.

Lenže bol tu menší problém. Rodičia chceli, aby najprv študoval nemčinu, pretože je ťažšia a potom, keď si pridá aj angličtinu na strednej škole, tak že sa mu bude ľahšie študovať. Aj to bola pravda, ako Mikuláš sám dnes hovorí.

Zhrňme to. Mikuláš študoval nemčinu 10 rokov a dnes nič z nej nevie, okrem základov. Pri štúdiu by si určite spomenul, ale použiť ju nevie. A kedysi sa veselo zúčastňoval olympiád z nemčiny. Angličtinu, ktorú študuje dodnes 6 rokov a začal s ňou neskôr, ako s nemčinou, ovláda oveľa lepšie. Sleduje anglicky písaný web, počúva anglické texty, občas sa s niekým anglicky aj rozpráva. Po nemčine ani stopy.

Ponaučenie

Ak dieťa chce študovať nejaký predmet, ktorý nie je v rozpore s ničím, treba mu vyhovieť. A to, či je ťažšie najprv sa učiť angličtinu a potom nemčinu je v tomto prípade jedno. Ak je ten človek schopný, naučí sa to aj tak.

Ak chce ísť dieťa miesto priemyselnej strednej školy na učňovku, pretože vie, ako ho učenie „náramne baví“, prečo by tam nemalo ísť? Rodičia mnohokrát preceňujú svoje deti, čo má za následok psychické trápenie dieťaťa.

Nedávny postreh

Doučoval som jedno dievča, volajme ju Nataša. Na obchodnej akadémii v prvom ročníku nespravila matematiku. Je jasné, že matematika nie je jej silnou stránkou, ale keby sa trochu posnažila, zvládla by to aspoň na štvorku. Na známky sa aj tak pozerajú len rodičia. V čom je podľa mňa jej hlavný problém?

Citová zanedbanosť zo strany rodičov a zlý vzor v matke, ktorá stále chodí s frajermi, a ktorá jej ide vzorom v tom, že si hľadá len samých bohatých na peniaze. To, že je Nataša poslednou pannou v triede (podľa jej slov) spomedzi spolužiačok, to ju tiež veľmi trápi. Odkiaľ sa tieto názory v pätnásťročnej hlave vzali? Jednoducho ich odniekiaľ odpozorovala.

Je dosť možné, že svojim správaním navonok sa snaží len zaokryť to, čo ju trápi vo vnútri – študijné výsledky. Niekto si ako vykúpenie z vnútorného trápenia vyberie alkohol, cigarety, Nataša má na to drahé oblečenie a trápenie sa panenstvom. Svoje chyby (ale i chyby výchovy, o ktorých bohužiaľ možno netuší) sa snaží ospravedlniť tým, že sa snaží byť výnimočná v iných a nepodstatných veciach.

Posted in Komunikácia, Radosť, Rodina.