Skip to content


Tak trochu k voľbám 2010

Pri voľbách 2010 som zistil, že totalita, ktorá tu bola do roku 1989 napáchala veľké zlo na ľuďoch: nedokážu prijať to, že niekto volí niekoho iného, ako oni.

To je zlé. Ešte stále je v nich korienok totalitného, že za ľudí všetko riešila strana.

Moja otázka znie: ako je možné, že sú ochotní veriť klamstvu, že za totality bola istota práce (v podstate 100%), keď už teraz tá super-totalita nie je (a tým tá istota nie je tiež)?

Posted in politika, Vlažne nevlažne.

Tagged with , , .