Skip to content


Výlet do obchodného domu

Čo sa stalo? Človek raz za čas musí ísť do obchodného domu, lebo tam je kino a vidí rodinný výlet rodičov s deťmi. Deti sa hrajú na kočovnom ihrisku bez piesku, šmýkajú sa po plastových predmetoch a rodičia sedia na kávičke a konverzujú.

Dnes bežný úkaz. Žiaľ?

Verím, že je to len bledý výhonok trávenia voľného času, že väčšina chodí do prírody na prechádzky… Čo potom vyrastie a bude na nás pracovať, ak najkrajšie zážitky dieťaťa sa budú viazať na miesto, ktoré už neexistuje, prípadne je tam iná firma, lebo pôvodná už bola vystriedaná tromi ďalšími už skrachovanými?

Čo si človek môže vziať z neónových svetiel, z hukotu ventilátorov a z plastového pachu?

Možno stojí za to sa trochu zamyslieť.

Posted in Manažment času, Rodina.

Tagged with , , , , , , .