Skip to content


Mimoriadna univerzita

Katolícka univerzita ma zase raz utvrdila vo svojej mimoriadnosti. Najprv to je obmedzenie vstavaného vyhľadávania k úplnej nepoužiteľnosti, teraz je to spoplatnenie jedinej kvalitnej služby na celej univerzite: akademického informačného systému (i ABAKUS).

Ešte kým sa dostanem k pointe, dajme si pár slov o tom, či spoplatňovať a čo. Jednoznačne som zástancom spoplatnenia štúdia každému. Už len z toho dôvodu, že urobiť si dnes vysokú školu nie je nič náročné, „vysokoškolské vzdelanie” nemá žiadnu váhu (dôležité je (a to nie je pravidlo), že nejakú výšku človek má – je jedno, akú). Neprekáža mi, keď zamestnávatelia berú do úvahy skutočné schopnosti pred tými nezískanými z výšky, to je len plus.

Každopádne nechcem nijak znižovať úroveň tých univerzít, ktoré si chválu na Slovensku zaslúžia. (Možno je len jedna? A možno aj dve.)

Platené štúdium môže preriediť kvalitu od … inej kvality (každý je dobrý a geniálny v niečom inom).

Po vybúrení sa teraz späť k veci.

Fakt: nechcem ISIC. Jednoducho mi nepriniesol žiadnu výhodu za 4 roky štúdia okrem toho, že je na to zľava na železnice (ktorými cestovávam do školy). Tú si vybavím aj iným preukazom.

A teraz čerešnička, citujem doslovne z ABAKUS-u:

Upozornenie: Študenti, ktorí ešte neuhradili poplatok za prolongáciu študentských preukazov na akademický rok 2009/2010 a nemajú známku s platnosťou do 9/2010 sú povinní vykonať prolongáciu – predĺženie platnosti najneskôr do 30.11.2009. Tí, ktorí takto neurobia do termínu 30.11.2009 bude im prístup do Abakusu zablokovaný. Postup nájdete na stránke http://uikt.ku.sk/index.php/multipreukazy/isic/prolongaciaisic.html.

Donucovacie prostriedky

A teraz rozuzlenie: cez Abakus sa totiž riadne a oficiálne prijatý študent, ktorý splnil kritéria toho, aby mohol študovať, prihlasuje na skúšky :-) . Nezodpovedaná otázka: vrátime sa k prihlasovaniu sa na skúšky pomocou nástenok po chodbách?

Prečo mi dočerta nútia platiť za niečo, čo nechcem? Keby mi napísali, že spoplatňujú Abakus sumou XYZ,01€, pretože na tom robia tvrdo (a dobre) niektorí z mojich niekdajších doštudovaných spolužiakov a nám to treba, v poriadku, dokážem to prehltnúť, ale nútiť predĺžiť si ISIC, ktorý nechcem, tak to sa mi prehltnúť nedá, skôr to opačné.

Ďakujem.

Posted in Škola.

Tagged with .