Skip to content


Polovica kapitoly č. 2

Z pripravovanej knihy o HTML 5 momentálne píšem 2. kapitolu, z ktorej je už pre vás pripravená polovica, a má momentálne 36 strán. Keď bude celá, prejde kompletnou revíziou, či sa neodlišuje od zmien v HTML 5 špecifikácii.

Posted in Knihy, Počítače, web.

Tagged with , , , , , .