Skip to content


Ako dosiahnuť to, čo v živote chcete

Jednoducho: dajte si to za cieľ a predstavte si, že to už máte. Uvediem príklady.

Chcete nové auto? Cieľ: nové auto. Cesta: ako naň zarobiť. Čas: rok 2010. Keď sa presvedčíte, že auto máte a aktívne budete hľadať, ako naň zarobiť, tak váš mozog dokáže nečakané: nájde cestu.

Podstata leží v tom, že myšlienka vedie ku konaniu a konanie vedie k cieľu.

Ako dosiahnuť to, čo v živote chcete? Prajte si to, želajte si to, stanovujte si ciele a pýtajte sa, ako sa k nim dostať. A dostanete sa tam. Nie zajtra, ale keď budete trpezlivý.

Aby som nebol taký suchopárny, uvediem jeden z cieľov, ktoré sa mi (sám by som to nedokázal) podarilo dosiahnuť. Oženil som sa s Veronikou, s ktorou sme relatívne dlho spolu chodili. Už dávnejšie som si predstavoval, aké to bude super, keď budeme spolu ako manželia a v mysli som mal útržky z budúceho života. A je to tu :-) . Paráda.

V tomto bode som sa dostal k zaujímavej myšlienke o knihe snov. Nabudúce.

Posted in Rozvoj osobnosti.

Tagged with , .