Skip to content


Kniha: kapitola 2 sa rozširuje

Kapitola 2 pripravovanej knihy o HTML 5 a CSS technikách zohľadňujúcich CSS 3 sa pomalými krokmi napĺňa a momentálne popisujem elementy ako article, aside, nav alebo section.

Ku každej z kapitol bude aj vzorový HTML súbor na pozretie a stiahnutie. Nedávno som začal pripravovať už aj obrázky doplňujúce textovú informáciu knihy.

Posted in Knihy, Počítače, práca, web.

Tagged with , , , , , , , , , .