Skip to content


Motivačné citáty a výroky z kníh 1

Výrokov pribúda tak rýchlo, že si ich ani nestíham zapisovať. Aj napriek tomu sa mi tu kopí hŕba papierov, ktoré by som vám chcel postupne predostierať, ako pravideľne nepravideľné zbierky pekných výrokov.

Tentoraz to bude prepis výrokov, a je ich požehnane veľa, z knihy Aladinov faktor:

Ak môžete niečo získať a nemôžete nič stratiť tým, že o niečo požiadate, tak o to požiadajte! [W. Clement Stone]

Strach vždy pramení z nevedomosti. [Ralph Waldo Emerson]

Ak chcete viac lásky, pozornosti, nehy alebo pomoci pri umývaní nádob, budete o to musieť požiadať. [všeobecne]

Hlavnou obavou, ktorá nám bráni žiadať o to, čo chceme, je strach z odmietnutia. [všeobecne]

Je lepšie dvakrát sa pýtať, ako raz zabudnúť. [dánske príslovie]

Muž, ktorý čaká, až mu priletí do úst pečené kurča, musí čakať veľmi, veľmi dlho. [čínske príslovie]

Ak nepožiadate, nič nedostanete. [Gándhí]

Vietor a vlny sú vždy na strane tých najschopnejších moreplavcov. [Edward Gibbon]

Tým, ako jednáte sami so sebou, učíte druhých jednať s vami. [Martin Rutte]

Zo všetkých smutných slov vyslovených i písaných sú najsmutnejšie tieto: bolo by bývalo … [John Greenleaf Whittier]

A ďalšie sú (toto berte ako optické prerušenie, aby sa dalo držať textu):

Všetko závisí na tom, čomu veríme. [Raymond R.]

Jediný spôsob, ako objaviť hranice nemožného, je prekročiť do sféry nemožného. [Arthur C. Clarke]

Úspech nie je výsledkom samovznietenia. Zapáliť sa musíte sami. [Arnold Glascow]

Všetci, ktorí dosiahli veľkých vecí, mali vysoký cieľ, cieľ, ktorý sa občas zdal neuskutočniteľný. [Orison Swett Marden]

Láska je plátno, ktoré nám poskytuje príroda, a na ktoré vyšíva predstavivosť. [Voltaire]

Urobte to, z čoho máte strach, a strach určite prekonáte. [Ralph Waldo Emerson]

Najskôr skočte zo skaly a behom pádu vám narastú krídla. [Ray Bradbury]

Svoj stracj si vytvárame sami. [Džin]

Vyfantazírované zážitky vyzerajú skutočne. [medailón od Džina Aladinovi]

Činnosť víťazí nad strachom. [Peter N. Zarlenga]

A znovu ďalšie:

Urobte to, i keď máte strach. [Susan Jeffersová]

Sebadôvera je výsledkom rizika, ktoré sme prežili. [Jack Gibb]

Znovu a znovu robte to, čoho sa obávate … to je ten najrýchlejší spôsob, ako prekonať strach. [Dale Carnegie]

Šialenstvo spočíva v tom, že nemeníme svoje chovanie, ale očakávame rozdielne výsledky. [jedna z definícií šialenstva]

Zóny pohodlia sú mäkko vyčalúnené rakvy. Ak v nich zostanete, zomriete. [Stan Dale]

Víťazia tí, ktorí robia to, čo tí, ktorí prehrávajú, považujú za nepohodlné. [Ed Foreman]

Pamätajte, že v dráme druhých ste obyčajnými štatistami. [Stewart Emery]

Každá negatívna udalosť obsahuje semeno užitočnejšej udalosti. [Napoleon Hill]

Nikdy sa nemôžete naučit menej, naučiť sa môžete len viac. [R. Buckminster Fuller]

Chýba vám 100% príležitostí, ktoré ste nikdy nevyužili. [Wayne Gretzky]

Nečakajte, ten “pravý” okamih nikdy nepríde. [Napoleon Hill]

Väčšina ľudí chce dávať. Takmer vás pobádajú, aby ste o to požiadali. [Brad Winch]

Musíte žiadať! Žiadanie je podľa môjho názoru najúčšinnejším – a najzábavnejším – tajomstvom úspechu a šťastia. [Percy Ross]

Neprajte si, aby to bolo ľahšie, prajte si, aby ste boli lepší. [Jim Rohn]

A ďalšie (niektoré sa opakujú v inej forme):

Nachádzame to, čo očakávame. A dostávame to, o čo žiadame. [Elbert Hubbard]

Obvykle dostávame to, čo očakávame. [Norman Vincent Peale]

Obyčajne dostaneme to, čo predpokladáme. [Claude M. Bristol]

Život … obvykle zodpovedá našemu názoru, utvára sa podľa našich očakávaní. [Richard M. DeVos]

Hovorte zo srdca a nestarajte sa o to, ako to ľudia budú brať. Žiadajte to, čo prinesie najväčšie dobro všetkým zúčastneným. [Dr. Gary Arthur]

Môžete mať všetko, čo chcete, ak to chcete skutočne zúfalo. Musíte to chcieť s takým vnútorným zaujatím, že vám priamo prenikne pokožkou a spojí sa s energiou, ktorá stvorila svet. [Skeila Grahamová]

Život nestrácame smrťou. Strácame ho minútu za minútou, deň za dňom, všetkými tými nepatrnými spôsobmi. [Stephen Vincent Benét]

Svoje príležitosti vytvárame tým, že o ne žiadame. [Patty Hansenová]

Musíš to urobiť ty, ale nemôžeš to urobiť sám. [Martin Rutte]

Ďalšie:

Neexistuje muž, ktorý by sa vypracoval sám. Svojich cieľov dosiahnete len s pomocou druhých. [George Shinn]

Majstri lampy žiadajú o informácie a rady. Neustále sa snažia zlepšiť svoj prospech, príjem, predaj a celkové výsledky i výkony. [všeobecne]

Naše vlastné obavy a pochybnosti sú našimi najhoršími nepriateľmi. [William Wrigley, jr.]

Som húževnatá, ctižiadostivá a viem presne, čo chcem. Ak to zo mňa robí štetku, tak nech. [Madonna]

Prekážky sa stavajú do cesty obyčajným ľuďom preto, aby z nich urobili neobyčajných. [Paul Jeffers]

Vždy nedostanete to, o čo žiadate, ale nikdy nedostanete to, o čo nežiadate … pokiaľ to nie je nákazlivé. [Franklyn Broude]

Majte vznešené sny a stanete sa vznešenými. Vaša vízia je prísľubom toho, čím raz budete, váš ideál je proroctvom toho, čo nakoniec odhalíte. [James Allen]

Akonáhle si ujasníme svoje priania, naša cesta bude istejšia. [Džin]

Na ďalšie kúsky sa môžete tešiť v dohľadnej dobe. Priznávam, že výrokov je veľmi veľa, keďže mi v osobnej knižnici pribúda veľké množstvo kníh, ale budem sa snažiť publikovať ich pravideľne nepravideľne.

Výroky iPhone/iPad appka

Vytvoril som aj iPhone/iPad aplikáciu Výroky, ktorú si môžete kúpiť v App Store za symbolických 0,79€.

Posted in Knihy, Výroky a citáty.

Tagged with , , .