Skip to content


Kniha: kapitola 1

Kapitola prvá pripravovanej knihy pojednáva o jednoduchom, no ideálnom editore HTML, CSS súborov (spomínam len tieto dva typy, nakoľko v knihe sa so žiadnym iným nestretneme (okrem obrázkov (možno))). Tým editorom je InType (pre OS Win).

Vychádza z koncepcie editora TextMate (pre Mac OS) a môžem ho len odporučiť (používam v práci).

Máte sa na čo tešiť.

Posted in Knihy, web.

Tagged with , , , , , , , .