Skip to content


Ako využiť Pokec.sk ako motivátor na vyučovaní

Pokec.sk, služba spoločnosti Azet, a.s., je na niektorých školách zakazovaná a málo obľúbená u ich vedenia. Tento boj sa nedá vyhrať, pokiaľ žiaci budú chodiť na Pokec a vedenie s tým nebude chcieť držať krok, ale robiť protichodné a nezmyselné opatrenia – Pokec zakazovať.

Väčšinou platí, že čo sa drží trendu, to nezlyhá a má úspech v zmysle hesla “trend is your friend”. Prečo to neurobiť aj v prípade používania Pokecu na školách počas vyučovania? Otázka znie: ako?

Využitie komunitnej služby Pokec.sk na vyučovaní

Ste učiteľ a často diskutujete so svojimi žiakmi? Možno je čas chytiť sa trendu a založiť si diskusnú skupinu (miestnosť) na Pokeci. Nielen, že budete poznať sociálne prostredie, v ktorom sa vaši žiaci pohybujú a tak ich lepšie diagnostikovať, ale naučíte sa aj nové veci: slang, riadenie komunity ľudí, budete v strede diania.

Myslím si, že ak aj nie počas vyučovania, tak niekedy potom nie je problém nájsť si na žiakov čas (stačí možno aj 30 minút). Skúsili ste si spočítať, koľko času strávite nadávaním na politikov nad správami na Markíze, STV, JOJke, TA3? Takých 30 minút určite. Ak nesledujete televíziu, isto vám to vysvetľovať netreba.

Teraz je úplne jedno, o akej téme by ste s tínedžermi na Pokeci rozprávali, dôležitá je interakcia. Samozrejme nie je možné rozprávať sa o problémoch finančnej krízy (aj keď to nemôžeme vedieť, kým sa to neskúsi), ale rozprávať sa o ich názoroch na dnešnú hudbu, tak to by sa už niečo aj dalo vymyslieť. Samozrejme sa sem dostáva do úlohy aj čiastočné diagnostikovanie žiakov – učiteľ ich lepšie spozná a budú mu prístupnejší v iných oblastiach školy.

Každá mládež je skazená a horšia ako tá predtým len preto, že ľudia vyslovujúci toto tvrdenie s ňou nedržia krok (nechcú, nemôžu, nevedia, …).

Takže ešte raz zopakujem: diskusia na Pokeci by podľa mňa mala byť vedená v duchu zisťovania názorov zúčastnených žiakov a nie na ich prevychovávanie. Samozrejme, skryté ovplyvnenie je na mieste, ale len v rámci vzoru a nevtieravého diskutovania.

Pokec.sk sa takto dá využiť kýmkoľvek.

Do pozornosti ešte dávam článok Tomáša Abaffyho o Azete.

Experiment

Vybral som si žiakov z tried, ktoré učí Veronika a dohodli sme si stretnutie na Pokeci v presne danom čase raz za týždeň. Svoju diskusnú skupinu sme nazvali Lampa (áno, inšpirácia pochádza zo známych diskusných relácií v televíziách, festivaloch a Rozoberali sme nasledujúce témy:

 • Zneužívanie cez internet. Ako sa chránim?
 • Rodičia, nenávidení a milovaní
 • Škola? Dnes tam nejdem
  • Stalo sa vám niekedy, že ste si povedali, že nejdete do školy?
  • Prečo ste sa to seba opýtali?
  • Čo si myslíte, prečo sa chodí do školy?
  • Prečo sa rozhodnem neísť do školy?
  • Čo ma v škole baví?
  • Čo ma v škole nebaví?
  • Čo mi škola dáva do života?
 • Moje záľuby
 • Videoalbumy, YouTube, Vimeo + videokamera/mobil + škola

Aké sú prvé závery

Prváci na gymnáziu mali diskutovať na tému Škola? Dnes tam nejdem. Pri prvej otázke “Stalo sa vám niekedy, že ste si povedali, že nejdete do školy?” boli odpovede veľmi jednoduché, jedno až dvojslovné. Niektoré síce boli stavané už podľa pravidieľ slovenského jazyka, ale od jednoduchosti nemali ďaleko.

Otázky hlbšieho zamerania typu “Prečo sa rozhodnem neísť do školy?” narazili na menší odpor, kde diskutujúci buď neodpovedal, alebo reagoval frázou “ťažká otázka” a po.

Deviatačky na základnej škole sme tiež chceli rozdiskutovať na tému o “škole”. Odmietli, ale samé navrhli tému o láske. Chvíľu im to zotrvalo a téma sa viac konkretizovala k tomu, kto má a či nemá priateľa. Samozrejme táto téma kolísala k iným výrazným spôsobom. Od toho, čo je na obed, až po bolesti hlavy a ako ich riešiť.

Ďalšie závery

Po vyplnení dotazníku sa prejavil zaujímavý jav, aj keď sa momentálne nedá prehlásiť, že skutočne to bolo tak. Dotazník sa skladal z 11 otázok, ktoré nabádali predovšetkým ku kladným odpovediam, teda ovplyvnenie správania sa dalo čiastočne podriadiť tomu, čo je zámerom celého experimentu s diskusiou na Pokeci.

S dvomi diskutujúcimi sme načali tému peniaze a ich zarábanie, koľko chcú zarabáť a podobne. Predovšetkým som bol prekvapený prerodom, ktorý zapučal v našej diskusnej skupine Lampa. Pred týždňom prakticky neovládateľná skupina, teraz slušne diskutujúci jedinci. Som mimoriadne spokojný a verím, že zapojenie Pokecu na vyučovaní bude častejšie.

Ďalej som sa opýtal na tému, ktorá bude predmetom nasledujúcej časti – využitie mobilných telefónov a populárnej videoslužby na vyučovaní.

Jeden z diskutujúcich sa zapojil a zapáčilo sa mu to. Dohodol som sa s ním, že to navrhne jednému z učiteľov.

Využitie komunitnej služby Videoalbumy.sk a mobilných telefónov na vyučovaní

Predstavte si, že učíte decká predmet, kde sa veľa vecí demonštruje, robia sa názorné ukážky, reálne pokusy, spieva sa a tak podobne. Dajte im do ruky kameru, povedzte im, že majú nahrať ako spievajú, robia nejaký pokus, demonštrujú domácu úlohu a nech to zavesia na nejaký video portál: videalbumy.sk, youtube.com, vimeo.com apod. Povedzte im, že za to môžu dostať výborné hodnotenie na predmete a o zábavú je postarané. Aspoň sa domnievam.

Problém je, a to ten problém nechcem vidieť a rád by som ho nevidel, no je-existuje, že školy sa boja dať deckám do rúk kamery (ak dáke majú) na domov. Prečo? Keď dáte človeku ošúchanú starú vec (so skrytým úmyslom neprísť o novú), tak to ten človek cíti a nespráva sa podľa očakávania. Dajte mu do ruky úplnú novinku a pocíti, že mu dôverujete. Človek sa totiž správa tak, ako od neho očakávame. Niektoré školy peniaze majú, ale nevedia ich investovať správnym smerom, len ich držia.

Ak teda nie kvalitné videokamery, tak by sa za istých okolností dali použiť mobily s kamerou/fotoaparátom. Decká rady používajú mobily a hlavne ich vedia používať. Ak nie, naučia sa, rýchlo. Naučia sa nahrávať fotky, videá do webových služieb.

Príklad použitia kamery/mobilného telefónu v rámci vyučovania + populárna webová služba

Učiteľ zadá na hodine fyziky, keď sa učia napríklad newtonove pohybové zákony, že nejaký z nich majú žiaci zachytiť kamerou na mobilnom telefóne. Ak Jožko natočí, ako hádže snehovú guľu, ktorá sa následne rozbije o strom a popíše to k zákonu “akcia reakcia”, pokojne to učiteľ môže uznať, pretože Jožko vie, o čom zákon hovorí.

Pýtal som sa na túto metódu domácich úloh niektorých študentov gymnázia.

“Jednoznačne podporujem.”

“Určite by to bolo lepšie, ako počítať nejaké príklady. Zapojiť modernú techniku do učenia je určite prospešné.”

Využiť silu komunitnej tendencie v posledných mesiacoch a rokoch v internete: komunita sama má k dispozícii množstvo techniky a škola ju vôbec nevyužíva – MP3 prehrávače, mobilné telefóny, foťáky, kamery, záznamníky.

Záverom

Záverom by som len upozornil na jeden zaujímavý a fungujúci projekt. Je ním Happytrieda, ktorá prostredníctvom služby Windows Live Spaces vytvorila prostredie pre študentov danej triedy. Prostredníctvom tohto rozhrania môže k výučbe pristupovať aj žiak, ktorý je momentálne chorý a nemôže sa zúčastnť vyučovania. Napríklad si dohodne doučovanie s učiteľom prostredníctvom videohovoru, stiahne materiály na štúdium, komunikuje s ostatnými spolužiakmi, atď. Funguje im to a je to dôkaz toho, že nové technológie dokážu veľmi uľahčiť proces vzdelávania a žiakov zaujať.

Posted in Manažment času, Škola, web.