Skip to content


Povolenie použiť bakalársku prácu ako zdroj informácií

Píšem akúsi semestrálnu prácu do školy na tému elektronické portálové riešenie. Napadlo mi, že použijem svoju predošlú bakalársku prácu na tému webový administratívny portál a niečo dám dokopy. Vcelku sa mi páčia texty v nej, tak som ich jednoduho okopíroval.

Otázkou je: “pýtať si povolenie použiť celé odseky pre použitie bakalárskej práce od autora, ktorým som ja sám a zároveň v nej nie je citovaná pasáž od niekoho iného?” :-)

Nepýtal som si, ale povolil som si to. Je to zaujímavá situácia. V inom prípade je povolenie autora nutné.

Posted in Škola.