Skip to content


Neokomunistická výchova

Žijeme v Európe, kde je ešte stále veľmi silno zakorenené komunistické myslenie z dôb nedávno minulých. Tento fakt sa neblaho premieta aj do výchovy nových generácií, ktoré potom žijú pod vplyvom tzv. neokomunistickej výchovy.

Neokomunistická výchova sa dokonca dotýka takmer každého z nás, kto má rodičov odžitých na „jedinej pravej strane“ spred roku 1989. Dlhé roky vymývania mozgov ich nie dobre poznačili, a aj keď dnes tvrdia, že demokraciu chceli, cnie sa im po komunizme. Preto volia Smer/SNS/HZDS – KS. Ale nie o slovenskej pomätenej politike bude dnes reč.

Čím sa neokomunizmus vyznačuje

 • chápe demokraciu ako politické hnutie (režim) a nie vôľu ľudí k slobodnému životu,
 • neuznáva individualitu,
 • spolieha sa na sociálnu podporu a zatracuje schopnosť vlastnými silami niečo vybudovať z absolútnej nuly,
 • demokraciu chápe ako možnosť vôjsť do cudzieho bytu s tým, že si tam robí, čo chce (platí aj pre internetové diskusie),
 • myslí si, že mladí ľudia sa nedokážu postaviť na vlastné nohy bez pomoci rodičov,
 • chemicky upravené potraviny zatracuje a stráca čas vlastným pestovaním,
 • prácu za počítačom nepokladá za plnohodnotnú robotu,
 • núti (aj keď nepriamo) druhých ľudí podieľať sa na jeho práci (aj napriek tomu, že aj tí druhí majú vlastnú prácu),
 • lenivosť,
 • peniaze uznáva ako niečo zlé a chce chudobu pre každého,
 • myslí si, že iba prácou 12 hodín denne sa dajú zarobiť peniaze k slobodnému životu (k akému, keď prácou ho zabije?),
 • sprostredkováva prácu dvom stranám bez toho, aby o sebe navzájom vedeli,
 • spolieha sa na pomoc iných ľudí,
 • pomoc iných ľudí vyžaduje za svoju láskavosť bez predošlej dohody.

Neokomunizmus je vážnou chorobou dnešných dní a mnohí ľudia sú toho dôkazom a ešte viac ich na to dopláca.

Samozrejme nie každý bod je 100% platným indikátorom neokomunizmu, no nemajú od toho ďaleko.

Posted in Rodina, Rozvoj osobnosti.