Skip to content


Dizajn webových stránok – osobné portfólio

Spustil som svoje osobné portfólio doteraz urobených webových stránok. Peter Druska Webový dizajn, tak som to nazval a nasadil aj veľké logo, ktoré by malo charakterizovať jednoduchosť a prehľadnosť.

Ukážky mojich aktívne spustených webových stránok, ale i tých, ktoré sa nedočkali života z rôznych dôvodov, dopĺňam približnou cenou a presným časom, ktorý som nadwebdizajnom stránok strávil.

Na konci pridávam aj zoznam konkurencie, kam sa môže potenciálny zákazník obrátiť s požiadavkou vytvorenia webových stránok, pokiaľ nebude spokojný s tým, čo ponúkam. Chcem tým umožniť zákazníkovi vybrať si, pretože moje služby tu nie sú jediné.

Posted in web.