Skip to content


Prečo je dôležité mať koníčka

Mnoho ľudí túto skutočnosť podceňuje. Existencia koníčka, alebo hobby, je pre existenciu jednotlivca životne dôležitá. Prečo? Čítajte ďalej.

V živote už narodeného človeka existuje niekoľko vývinových období, v ktorých sú koníčky dôležité:

  • predškolský vek (3-6/7 rokov),
  • mladší školský vek (6/7-10/11 rokov),
  • starší školský vek (puberta) (10/11-15/16 rokov),
  • adolescencia (15/16-dospelosť),
  • dospelosť (osamostatnenie sa od akejkoľvek sociálnej podpory),
  • staroba (normálny koniec aktívnej pracovnej činnosti).

Zámerne sa nevenujem obdobiu do troch rokov, kedy človek ešte nepozná pojem sebasvoj. Z toho vyplýva, že ani vlastný záujem o nejakú konkrétnu činnosť nebude mať.

Predškolský vek

V predškolskom veku buď dieťa chodí do materskej školy, alebo je doma s matkou. Väčšinou je lepšia spoločnosť viac detí, ale o výhodách takéhoto usporiadania predškolského veku inokedy.

Celý deň sa dieťa učí hrou. Má (malo by mať) množstvo aktivít, z ktorých ho niektoré bavia viac, iné menej. Dalo by sa povedať, že sú to jeho koníčky. Nie sú to síce tie koníčky, o ktorých budem hovoriť neskôr, no súvisia s tým, že pokiaľ by dieťa doma nečinne sedelo a nič nerobilo, jeho vyspelosť by mohla ustať. Jeho koníčky, keď to už tak nazývam, sú v tomto období nositeľom snov – chcem byť astronaut, tak sa hrám s raketoplánom (zatiaľ len s modelom) a podobne.

Mladší školský vek

Obdobie mladšieho školského veku je neopísateľne bezstarostné. I keď prichádzajú už prvé povinnosti – škola. Stále ale zotrváva pre človeku hra, ako nositeľ učenia sa a spoznávania sveta. Preto je hra, v pomenovaní koníček, tak dôležitá.

Starší školský vek (puberta)

Koníčky sú v tomto období veľmi dôležité. Ustupuje hra, ako hlavná metóda spoznávania sveta a nastupujú nové činnosti – okruh priateľov a ich záľuby, s ktorými puberťák trávi mnoho času.

Nie je dobré spájať pojmy puberta a tínedžer dokopy. Puberta je obdobie pohlavného dozrievania so zmenami fyzickými i psychickými, na druhej strane obdobie tínedžera je viazanie na vek od 12 do 19 rokov a nijak nesúvisí s vývojom ľudskej sexuality. Samozrejme, puberta a obdobie tínedžera majú isté roky spoločné: 12-16 rokov.

Ešte raz, prečo sú koníčky dôležité v tomto období? Pretože ponúkajú možnosť plnohodnotného zamestnania. Aj preto, že toto obdobie je náchylné na skúšanie drog, alkoholu, cigariet, zbraní, sladkostí, mastného jedla a iných smrteľne nebezpečných látok a vecí. Človek ľahko podlieha idolom, i keď aj negatívnym. Na to je dobré myslieť. Je lepšie, keď chlapec hrá futbal a pri tom sa vulgárne vyjadruje, ako keď futbal nehrá a chodí na nejaký záhadný CS krúžok a vyjadruje sa tak slušne, že by sa s tým obálky dali lepiť. Isto to tak nie je, pretože každý nadáva, ale určite viete, čo tým chcem povedať.

Adolescencia

Postpubertálne obdobie sa vyznačuje ukľudňovaním sa psychickým i fyzickým. Človek už pozerá na svet reálnejšie, i keď stále prehnane optimisticky. To je dobré, pretože negativizmus odrádza od akejkoľvek činnosti vôbec. Koníčky z obdobia puberty buď pretrvajú, alebo sa objavia aj nové. Človek je ale už menej náchylný k ľahkému manipulovaniu zo strany negatívnych vzorov, hlavne keď sa venuje nejakej záľube.

Dospelosť

Čo je to dospelosť? Podľa psychológov sa jedná o vek, kedy sa človek osamostatní od akejkoľvek sociálnej podpory (myslia sa tým aj rodičia, či blízka rodina). Existujú však aj iné vysvetlenia, ktoré by dokázali niekoho usvedčiť v tom, že dospelým sa nikdy v živote nestane. Alebo že človek bude dospelým už v desiatich rokoch svojho života.

Pokiaľ sa vo všetkých doteraz spomínaných činnostiach koníčky vyskytovali často, obdobie dospelosti môže byť hrozivý opak – nemusí jestvovať u človeka žiadny koníček, len sadne po príchode z roboty pred televíziu a pozerá. Občas upozorní svoje deti na niečo, čo robia zle a to je všetko. Nech to znie akokoľvek nepríjemne, bez koníčkov sa taký človek bude pohybovať životom bez zmyslu a bude sa nudiť. Pokiaľ sú deti doma, nie je to ešte tak výrazné.

Keď sa deti stanú dospelými a osamostatnia sa, vtedy príde na lámanie chleba. Rodič zrazu zistí, že v jeho živote je prázdno. Nemá koho napomenúť a už nie je prítomný niekto, kto by plnil jeho príkazy tak, ako deti. Práve preto je dobrý a nutný koníček, ktorý zamestná myseľ a človek tak prejde časom samoty ľahšie a ľahšie si aj na taký pocit zvykne.

Koníček môže byť akýkoľvek. Od zbierania roliek toaletných papierov, cez hádzanie šípok, až po zbieranie drahých áut. Lov rýb, dlhé prechádzky v prírode, aktívna sexuálna činnosť so životným partnerom, … čokoľvek.

Veľa dospelých ľudí žije len preto, že pracuje. Od rána do večera. Preto boli vymyslené víkendy, a nech Bohu ďakuje ten, čo ich vymyslel ;-) . A nielen víkendy. Ale aj čas po práci má miesto pre oddych. Oddychujte, relaxujte a koníčkujte, koľko sa len dá. Lepšie sa vám bude pracovať.

Staroba

Dospelosť plynule prejde do staroby. Tam je koníček ešte dôležitejší, pretože zrazu nie je 8 hodín čo robiť! Nehorázne veľa času, s ktorým človek nevie narábať bez riadenia druhými. Preto sa veľa ľudí na dôchodku buď začne ľutovať, že už ich život nemá zmysel a do pár rokov umrie, alebo na druhej strane sa začne niekto aktívne venovať veci, ktorú dovtedy ani nerobil. A je úplne jedno, čo to je – zabíjanie mušiek na vyhriatej stene, plávanie, beh, … Dosť často sa stáva, že títo ľudia si nájdu ďalšiu prácu, ktorá vyžaduje menej fyzického úsilia, ale niekto ich pri nej riadi – vrátia sa do zabehnutých koľají.

Niekto starobu prežije mimoriadne aktívne. Celý život si šetrí peniaze na čas, keď už nebude musieť pracovať a vydá sa na dobrodružnú cestu po Európe. Nie je to vylúčené a je to len dobré.

Posted in Rozvoj osobnosti.