Skip to content


Ciele na rok 2008, ako ich plánovať

Výborný blog Andreja Mikulu ma inšpiroval k tomu, aby som si stanovil isté ciele na rok 2008. Pozriem sa na to trochu bližšie a rozoberiem metódy, akými sa na úspešné dosiahnutie cieľov budem riadiť.

Zoznam mojich cieľov na rok 2008

  • január: hotový administratívny portál Katedry informatiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerity v Ružomberku,
  • apríl + máj: urobené bakalárske štátnice z matematiky a informatiky,
  • august: mám robotu,
  • december: konto papierového komoditného obchodovania je +10 000 $,
  • december: našetrených mám 1000 € pre reálne komoditné obchodovanie.

A ako na to? Jednoducho. Podstata spočíva v podvedomí a schopnosti dodržať stanovený čiastkový cieľ. Je totiž dôležité rozdeliť hlavné ciele, ktoré som spomínal vyššie, na ciele čiastkové, krátkodobé. Urobte to preto s každým vaším stanoveným cieľom.

Poďme si rozobrať každý cieľ zvlášť.

Január: hotový AP

Portál robím v rámci bakalárskej práce a pre dosiahnutie cieľa som si stanovil krátkodobé ciele takéto: každý deň maximálne dve hodiny práce na portáli, cez víkendy nerobím. Denný cieľ sa ľahko dosahuje, pretože mi nedáva príliš veľkú záťaž, keďže mám aj iné povinnosti. No a výsledok je hotový portál na 95% na začiatku januára 2008.

Apríl + máj: urobené bakalárske štátnice z matematiky a informatiky

Podstatou je rozdeliť si, ako spomínam už mnohokrát vyššie, požadovanú látku na viac menších častí. Teda napríklad ak mám z matematiky 60 téz a ostávajú mi do štátnic 2 mesiace (február, marec). Rok 2008 je našťastie priestupným, to znamená, že mám deň navyše pre učenie sa. Teda pre 60 téz mám 59 dní, kde zahŕňam aj víkendy. Keby som každý deň prešiel po jednej téze, neostal by čas na opakovanie. Preto bude lepšou metódou učiť sa dve tézy v jeden deň. Preto môžem voliť učenie sa len v pracovné dni a ešte mi ostanú dva týždne na opakovanie. Víkendy mám voľné.

Ešte lepšou metódou bude, keď si každý deň prejdem tri tézy z matematiky. Nepárne čísla bývajú vcelku sexy. Ako to vyjde s časom? Okruh 60 téz po tri kusy za deň dáva, že sa budem jedno kolo matematiky učiť 20 dní. Keďže mám k dispozícii viac ako 40 pracovných dní, tak zvládnem matematiku prejsť dvakrát, čo by malo stačiť.

Presný počet otázok zatiaľ nie je známy. Postup zachovám identický.

Z informatiky síce nepoznám ani približný počet otázok, lež viem, že máme tri hlavné okruhy. Jednu polovicu jedného okruhu vynechávam a odmietam sa učiť, preto ostáva niečo cez dva okruhy. To je zredukovanie učiva o výrazný kus s vedomím, že na štátniciach mi to neuškodí. Nemám cieľ urobiť skúšku najlepšie, ide mi o to, aby som z naučeného niečo mal do praxe. Keď štátnice urobili väčší blbci ako ja, prečo neskúsiť túto metódu?

Postup rozdelenia informatického učiva na február a marec je rovnaký, ako z matematiky.

August: mám robotu

Vzhľadom na moje zameranie vysokoškolského štúdia: učiteľstvo matematiky a informatiky, si od februára podávam žiadosti o miesto učiteľa na čo najväčší počet škôl v Žilinskom kraji. A nielen to. Podávam žiadosti aj do IT firiem, ktoré ponúkajú miesto, aké by som bral a bolo by pre mňa vhodné. Cieľom je do augusta 2008 nájsť „stálu“ robotu a začať zarábať peniaze. Niečo z toho odložiť na neskoršie obchodovanie na komoditných burzách a rozbehnúť obchod naplno. To je ale cieľ rokov nasledujúcich.

Do začiatku februára 2008 preto sformulujem žiadosť, motivačný list a životopis tak, aby bol veľmi príjemne čitateľný pre potenciálneho zamestnávateľa. Hromadná korešpondencia je veľmi príjemná vec.

December: konto papierového komoditného obchodovania je +10 000 $

Akčný som, že? Prečo to nedosiahnuť, keď sa to dá? Momentálne som z -5 000 $ urobil -3 800 $ za dva mesiace, čo je slušné. Už to len vydržať a zisky prídu. Pri väčšom konte sa budú zisky zvyšovať rýchlejšie, ako lineárne, keď použijem dobrú stratégiu. Testujem preto stratégiu a metódy Larryho R. Williamsa. Zatiaľ to funguje veľmi pekne, len to vyžaduje trpezlivosť a chladnú hlavu, pretože z 36 obchodov mám 13 ziskových a zvyšné sú stratové.

December: našetrených mám 1 000 € pre reálne komoditné obchodovanie

Keďže obchodovanie na komoditnej burze vyžaduje istý štartovací kapitál, rozhodol som sa do dvoch rokov našetriť 4 000 $, aby som mohol vôbec obchodovanie rozbehnúť naplno. Zrejme dovtedy aj ceny služieb poklesnú, takže začiatky budú ešte ľahšie. Preto som sa za tento rok rozhodol našetriť 1 000 €, ako prvý dlhodobý finančný cieľ za lepšou budúcnosťou.

Príjmy som si rozdelil takým spôsobom, že z Google AdSense mi približne každé tri mesiace pribudne na účet niečo vyše 100 $ (a stále rastie), ďalej mi prichádzajú isté peniaze z doučovania a zo sfér IT. Šetrenie súvisí aj s nájdenou robotou (istá čiastka je odkladaná) a s investíciami do štátnych dlhopisov (resp. sa bude jednať o inú komoditu), o ktorých sa idem informovať v najbližších dňoch do banky. Ide o to, že dočasne ponechám obchodovanie za seba na bedrách banky.

Ostatné veci si neplánujem. Pretože si myslím, že plánovať sa má finančný život. Ten súkromný ponechám plynúť prirodzene.

Čo sa stane, keď nejaký cieľ nebude splnený? Na to nemyslím. Rátam s takou možnosťou a vôbec nič sa nestane. Lenže ja tie ciele chcem dosiahnuť a aj ich dosiahnem. Ide o to myslieť na úspešné dotiahnutie až do konca. Myseľ vytvorí v podvedomí také obrazy činností pre vykonanie, ktoré akosi automaticky spejú k dosiahnutiu cieľov. Počas aktívneho dosahovania čiastkových cieľov bude v mojej hlave prítomný tzv. efekt pozitívneho očakávania. Je štatisticky dokázané (poznám i zo skúsenosti), že pozitívne očakávania dávajú pozitívne výsledky.

Verím, že som vás naladil do nôty dosiahnutia nejakého svojho súkromného cieľa. Je to všetko na vás. Prajem veľa šťastia a trpezlivosti.

Posted in Manažment času, peniaze, Rozvoj osobnosti.