Skip to content


Ako jednať s nadriadeným

V prvom rade sa nepodlizujte. To sa pozná. Či je to šéf priateľskej povahy, alebo šéf, ktorý vládne tvrdou rukou hraničiac s týraním na pracovisku, platí niekoľko spoločných zásad.

  • usmievajte sa,
  • hovorte stručne a jasne,
  • stojte si za svojím názorom,
  • nesúhlaste s tým, čo je podľa vás lepšie urobiť inak,
  • rozprávajte tak, že vaše nápady nadriadený prehlási za svoje,
  • veci prezentujte tak, že to bude mať osoh pre nadriadeného a jasne to vyslovte,
  • nabádajte nadriadeného k ušľachtilým pohnútkam,
  • veďte nadriadeného k tomu, aby odpovedal kladne.

Niektoré body možno vyznievajú divne: ako je možné viesť nadriadeného k niečomu, keď on rozkazuje mne? Jednoducho. A to si práve opíšeme.

Usmievajte sa

Bez úsmevu sa vaša tvár javí zachmúrená. Skúste sa pozrieť na zamračenú oblohu na konci júla, keď má byť krásne modrá obloha. Presne tak isto pôsobíte bez úsmevu. Samozrejme nech je úsmev vidno cez oči. Trénujte úsmev doma pred zrkadlom a zakryte si pri tom ústa.

Hovorte stručne a jasne

Každý má svoje vlastné záujmy a nikoho nezaujímajú tie vaše. Preto ak chcete nadriadenému niečo prezentovať, tak buďte stručný. Stručnosť je výsada kráľovská, kým rozvláčnosť je iba obal prázdnoty, písal Shakespeare. Je to pravda.

Stojte si za svojím názorom

Nie je nič horšie, keď nadriadenému ukážete ohybnosť svojej chrbtovej kosti. Povie sa tak, súhlasíte s tým. Robí sa presný opak, aj s tým súhlasíte. Nie. Váš jasný názor dáva tušiť šéfovi, čo od vás môže očakávať a neprivádza ho do rozpakov. Dvojitá tvár dáva tušiť možnosti zrady, preto si buďte istý, že dlho na svojom mieste nevydržíte a budete nahradený. Každý je nahraditeľný.

Ak chcete byť nahradený neskôr, ako by bolo nezdravé, stojte si za svojím názorom. Bráňte si ho.

Nesúhlaste s tým, čo je podľa vás lepšie urobiť inak

Samozrejme nie takto: „to ako sa robí? To je blbosť. To sa má robiť inak!“ Takým spôsobom zaútočíte na niekoho zo spoločnosti, ktorej váš nadriadený šéfuje a tým sa dotknete aj jeho ega. Ak tým neútočíte priamo na šéfa. Podpisujete si tým výpoveď. Skôr, či neskôr.

Radšej je dobré povedať: „aby bola vaša firma ešte lepšia, aby ste zarobili ešte viac, tak by možno bolo dobré skúsiť takýto postup.“ No povedzte sami, nepočúva sa lepšie veta, kde je možnosť ešte väčších ziskov?

Rozprávajte tak, že vaše nápady nadriadený prehlási za svoje

Dá sa to vôbec? Dá. Ťažko? Ľahko. Ako? Nasledovne.

Naviažte múdrosť, ktorú chcete vsunúť do vedúceho hlavy za jeho vlastnú, namúdrosť, ktorú už predtým niekedy povedal. Príklad:

„Ako ste minule vraveli, tak rozostavenie stánku bude podľa vášho návrhu. [Nasleduje pasáž, kde vsúvame náš nápad do hlavy vedúceho. On si ho tým preberie za svoj.] Ďalej je dobré umiestniť ho na toto miesto, aby bol dobre viditeľný z každej strany.“Viac sa o vec netreba starať. Vedúci bude brať daný nápad ako svoj a vtedy máte vyhraté.

Aplikovať sa dá na každú oblasť.

Veci prezentujte tak, že to bude mať osoh pre nadriadeného a jasne to vyslovte

„Vyššie zisky pre vás, to je metóda výroby takáto.“ Treba k tomu viac niečo dodať? Myslím, že nie.

Nabádajte nadriadeného k ušľachtilým pohnútkam

Vety typu: „verím, že zvážite svoje rozhodnutie a urobíte tak, ako sami uznáte za rozumné a správne,“ „viem, že zvážite tú najlepšiu možnosť,“ … sú ako čistá voda v najväčšom suchu. Nadriadený bude mať pred sebou pobádanie, ktoré ho vedie k rozhodnutiu, ktoré z neho môže urobiť priam dokonalú bytosť. A to len preto, že ste doňho vložili veľké nádeje.

Veďte nadriadeného k tomu, aby odpovedal kladne

Jednajte tak, aby odpovede na vaše otázky boli vždy kladné. Je na to prostý dôvod: kladná odpoveď akosi sama vedie ku kladnej odpovedi na vašu nalsedujúcu otázku. Kladné odpovede podvedome hovoria, že otázky sú príjemné a nariadený bude na ne rád odpovedať.

Uvediem celkom pekný príklad, ktorý je samozrejme pritiahnutý za vlasy, no jasne ukazuje princíp.

Začnite faktami (o ktorých máte istotu, že nastanú): „zúčastníte sa diskuie?“ Šéf povie, že áno (lebo ste vedeli, že sa zúčastní). „Je možné sa vás aj niečo opýtať k danej téme?“ Šéf povie, že áno (pretože inak by to nebola diskusia a bol by vnímaný ako nedemokratický, a to nechce).

Pokračujte vecami, ktoré sú neutrálne„môžem urobiť aj niekoľko fotiek do firemného albumu?“ Šéf povie, že áno (pokiaľ niečo ako firemný album existuje). Nakoniec to zavŕšte vašou požiadavkou: zvýšite mi plat?

Čo môže nadriadený povedať po niekoľkých kladných odpovediach? Sám neviem, ale určite o zvýšení platu zauvažuje viac, ako keby ste sa ho pýtali tak, že jeho mozog vysiela po sebe signály: nie, nie, nie a vrhne ho tak do tieňa negativizmu.

Hlavne sa nebojte.

Posted in Komunikácia, Rozvoj osobnosti.