Skip to content


Výsledky testu: ako sa učiť na skúšky

Zverejnil som metódu učenia sa na skúšky, ktorú som na sebe testoval. V tomto článku celé snaženie zhrniem do kompaktného celku.

Nebudem sa opakovať, metóda je popísaná, poďme zhŕňať.

Metóda učenia sa: málo je viac, veľa je málo

Všetko stojí a padá na starostlivom pláne činnosti. Dané predpísané učivo sa rozdelí na menšie celky, ktoré sa človek učí v určitý čas denne. Napríklad jeden celok by tvorila téma tvorivosť (prípadne akákoľvek iná téma z inej oblasti), a tú tému je potrebné prejsť v jeden deň. Bez zbytočných navyšovaní učiva. Dôležitá je pozornosť, pretože bez nej to bude len čítanie „jedným okom dnu, druhým okom von“.

Ďalej je dôležité, aby sa každá téma z celkového učiva zopakovala minimálne dvakrát. Komu stačí raz, má o to menej učenia. Či je opakovanie hneď po sebe, alebo až po prejdení kompletného učiva, to nehrá úlohu. Každému to vyhovuje inak. Osobne ale odporúčam opakovanie až po celom cykle otázok (tém, menších celkov). Platí, čím viac opakovaní, tým si to váš mozog lepšie zafixuje.

Zaujímavosťou je to, že táto metóda umožňuje naučiť sa každému akúkoľvek oblasť ľudského poznania. Stačí sa denne prinútiť sústrediť pozornosť na maximálne jednu hodinu danej látke a nič viac.

Spočíva to v tom istom, ako sa učíme nejakému športu. Keď vás chytí napríklad basketbal, idete si každý deň (ak je to možné) zahádzať prípadne zahrať s ostatnými tak na dve hodiny. Viac sa cez deň tomu netreba venovať a ešte vás to aj baví. Časom sa vaše pohyby tak zdokonalia, že basketbal budete vedieť hrať na kvalitatívne vysokej úrovni. Pri basketbale sa jedná o učenie psychomotorické, pri učení sa na teoretickú skúšku sa jedná o učenie psychické. V podstate je to ale stále to isté – získavanie poznatkov, vedomostí, zručností, spôsobilostí, návykov, …

Učenie vás musí predovšetkým baviť. Treba si v tom nájsť určitú záľubu, presvedčiť sa o tom. Pretože človek sa najľahšie učí vtedy, ak ho niečo baví. Na začiatku toto ide ťažko, pretože učenie väčšinou nikoho nebaví. No keď sa dostaví prvý úspech, zistíte, že to má svoje miesto vo vašom voľnom čase.

Prestávkujte každých 20 minút. Váš mozog sa nedokáže plnohodnotne sústrediť dlhšie ako 20 minút. Jeho pozornosť začne kolísať a začne sa brániť zabúdaním a výpadkami. Pokiaľ sa učíte 60 minút, váš mozog si zapamätá najviac z prvých 10 minút a z posledných 10 minút. Zvyšných prostredných 40 minút si buď nezapamätáte, alebo len preletíte s myšlienkami niekde inde. Odstráňte tých 40 minút tým, že pôvodných 60 si rozdelíte na: 20 minút učenia, prestávka 5 minút, 20 minút učenia, prestávka 5 minút, 20 minút učenia, a tak ďalej. Počas tých piatich minút by si mal mozog dostatočne dobre oddýchnuť na to, aby dokázal náležitú pozornosť venovať v ďalšej časti venovanej vzdelávaniu sa.

Jedzte to, čo vám chutí bez prejedania sa. Tým budete mať, a hlavne váš mozog, energiu pri učení sa. Psychickú prácu, ktorú zo seba vydávate pri učení, kompenzujte fyzickou – šport, kopanie jám, … Inak sa zbytočne unavíte a učenie vás prestane baviť.

Získané vedomosti si potom zapamätáte dlhšie, ako pri koncentrovanom učení sa, pretože prechádzajú do dlhodobej pamäti, kde sú trvácnejšie.

Takže, ako sa učiť bez stresu a účinne:

  • učte sa málo, pokiaľ možno každý deň,
  • opakujte si učivo po určitom čase, a to minimálne dvakrát,
  • učte sa pozorne a nerozptyľujte sa ničím,
  • jedzte jedlá obsahujúce vitamín B a bielkoviny – odbúravajú stres,
  • športujte, namáhajte svoje svaly a vytrvalosť.

Tento test vyšiel, pretože sa mi 17. septembra 2007 podarilo urobiť štátnice z pedagogiky a psychológie najlepšie, ako sa dalo. Potvrdzujem teda, metóda málo je viac, veľa je málo funguje spoľahlivo.

P. S. Ú. N. T.

Posted in Rozvoj osobnosti, Škola.