Skip to content


Metóda vyvolania chute nepodvádzať

Poznáte to z rozprávaní starých materí, z filmov, možno i z vlastnej skúsenosti. Partnerské podvody. Muž nenájde vo vzťahu to, čo hľadal, obzrie sa inam. To isté platí aj pre ženy. Ako sa dá predísť podvádzaniu?

Je to jednoduché, ale nie je to na jeden deň, ba ani na dva

Metóda, ktorú sa teraz pokúsim rozobrať je založená na trpezlivosti, ktorou sa budete musieť vyzbrojiť. Myslím si, že nebude fungovať na už zabehnutom podvádzajúcom partnerovi, preto je s tým lepšie začať a pretrvávať od začiatku založenia vzájomného vzťahu.

Dávajte to, čo druhý hľadá

V prvom rade si treba uvedomiť, ako nás všetkých chytajú obchodníci: dávajú nám to, čo chceme a hľadáme. Preto je niekto verný značke Baťa, niekto Adidas. To isté, ako v obchode, musí platiť aj vo vzťahu.

Väčšinou, okrem lásky, neskôr sexu, detí a pocitu dôležitosti, chceme od druhého človeka vernosť. Niektorí si ju vydobíjajú tak, a to je chyba, že partnera zastrašujú:„ak mi nebudeš verný/á, dám ti to pocítiť!“ Či aj: „Buď mi neverný/á, a rozvediem sa s tebou!“ Lenže tým neveru k partnerovi ešte viac priťahujú. Prečo? Pretože druhý človek môže mať pocit, že je vydieraný. Nuž neurobí nič iné, lež začne sa správať podľa očakávaní druhého.

Hľadáte vernosť? Apelujte na vernosť, nie na nevernosť (ako v odseku vyššie). Napríklad situácia, kedy sa jeden z partnerov ide zabaviť niekam: „kľudne sa zabav, viem, že si čestný/á, a aj keď s niekým budeš tancovať, je to v poriadku a budeš sa riadiť rozumom.“ Tým dávate najavo to, že dotyčný človek je čestný a riadi sa rozumom. Pokiaľ je na partnera naliehané dobrými vlastnosťami, nebude si to chcieť pokaziť (samozrejme, pokiaľ nemá pokrivený charakter), teda sa bude podľa očakávaní aj správať. Nikdy nepoužívajte spojku ale a jej synonymá (lenže, no, …). Skúsme danú frázu porovnať:

Bez použitia spojky ale:

Pokojne sa zabav, viem, že si čestný/á, a aj keď s niekým budeš tancovať, je to v poriadku a budeš sa riadiť rozumom.

S použitím spojky ale:

Pokojne sa zabav, viem, že si čestný/á, a aj keď s niekým budeš tancovať, je to v poriadku, ale riaď sa rozumom.

Na prvý pohľad nie veľký rozdiel, lenže spojka ale spôsobuje pocit, že potom bude vyslovená nejaká podmienka (ale … ak), ktorá ďalej determinuje pocit vydierania a zastrašovania.

Nenúteným naliehaním na čestné správanie, vyvolávaním chute robiť dobro sa dá v človeku vytvoriť ideál pre akúkoľvek činnosť – šport, vzťah, pitie čaju, … Lenže trvá to dlho, mesiace, ba i roky, preto je potrebná trpezlivosť.

Posted in Komunikácia, Rozvoj osobnosti.