Skip to content


Emocionálna manipulácia slovom

Bývajú články, ktoré je dobré si prečítať. Bývajú ale aj články, ktoré si človek jednoducho musí prečítať.

Bohumil Přecechtěl, známy skorej pod prezývkou Qark, píše už dlhšiu dobu veľmi vydarené kúsky o komunikácii a interakcii medzi ľuďmi. Nasledujúce dva stoja za to a človek, ktorý chce získať zručnosť komunikovať a manipulovať so slovami ako Shakespeare s veršami, si ich jednoducho musí prečítať.

Emočná manipulácia so slovami – čítanie inde

Uvidím, či napíše aj tretiu časť, ktorá by určite bola výborným dokončením spomenutých dvoch článkov.

Na dobré veci sa jednoducho nedá neodkázať.

Posted in Rozvoj osobnosti.