Skip to content


6 spôsobov, ako sa stať obľúbeným

Nasledujúcich šesť bodov je prevzatých z výbornej knihy Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Keď sa na to tak pozriem, ktorých ľudí mám rád, tak určite spĺňajú nasledujúce vlastnosti.

1 – Skutočne sa zaujímajte o druhých

A naozaj. Otázky nie na telo, skôr otázky týkajúce sa názoru druhých na rôzne témy, to je metóda, akou sa zaujímať o druhých bez toho, aby im to nebolo nepríjemné.

2 – Usmievajte sa

Úsmev determinuje dobrú náladu a naopak. Úsmev poodkrýva rúško tajomstva medzi príjemným dňom a nepríjemným.

Skúste sa postaviť do rady na pošte. Za sklom asi sedí človek, ktorý sa tvári, akoby pracoval. Výraz v tvári neutrálny, často ale výrazne negatívny. Prvé, ešte skôr ako prehovoríte, počkajte na pohľad spoza okienka. Keď ste nadviazali očný kontakt,usmejte sa a v tom momente predneste, čo si želáte. Prekvapenie nenechá dlho čakať, odozva z druhej strany je často sympatická. Pokiaľ ale pohľad neprichádza, začnite smelo vybavovať a usmejte sa vtedy, keď pohľad prvýkrát príde.

3 – Pamätajte si, že každému znie jeho meno príjemne a je pre neho tým najdôležitejším

Ako pri osobnom kontakte, tak aj cez poštu (e-mail, list, …) znie každému jeho meno skvele. Stačí skúsiť, nič sa za to nedá a druhá strana bude mať z vás náležite veľmi príjemný pocit.

4 – Naučte sa počúvať. Povzbudzujte druhých, aby hovorili o sebe

Pamätáte sa ešte na prvé rande? Alebo jedno z prvých? Otázky sa sypali jedna za druhou: „akú farbu máš rada? Prečo práve tú?“ Človek sa o sebe veľmi rád rozhovorí, ak mu dáte najavo, že ho máte záujem počúvať.

Stačí toto dodržať a ľudia vás budú pokladať za skvelého partnera do rozhovoru.

5 – Hovorte predovšetkým o tom, čo zaujíma druhých

Pokiaľ chcete niečo dosiahnuť pre seba, najprv skúste spomenúť výhody pre druhú stranu. Po dlhom menovaní výhod pre druhého už ani netreba spomínať, čo z toho budete mať vy.

Mnoho spoločností, ktoré propagujú svoje výrobky v internete, často robí chybu práve pri tomto bode. Na úvode každého návštevníka privíta história firmy, jej úspechy a podobne. Lenže návštevníka zaujíma úplne niečo iné – jeho vlastný osoh. Pokiaľ je hneď v úvode povedané „poď sem, tu budeš z toho ťažiť ty“, nič viac netreba.

Nech je to už čokoľvek (firma, jednotlivec, …), druhý človek musí mať pocit, že sa jedná práve o neho, o jeho úspech.

6 – Dajte druhému najavo, že si uvedomujete jeho osobnú dôležitosť a urobte to úprimne

Pocit dôležitosti dodáva človeku odvahu. Dôležité je vždy oceniť každý pozitívny krok a dodať s vierou, že v budúcnosti to určite urobí ešte lepšie. Povrchnosť ľudia ľahko odhalia, ak je vaše vyjadrenie úprimné a nepovrchné, to cítia tiež.

Posted in Komunikácia, Rozvoj osobnosti.