Skip to content


Sex pred alebo po uzavretí manželstva?

Nebudem šíriť demagógiu, ovplyvňovanie iných, ani nikoho presviedčať o jednej a tej najlepšej pravde. Nedočítate sa tu, čo je správne a čo nie. Skúsim nájsť dôvody pre a proti sexu pred a po uzavretí manželstva. Kto si z toho čo odnesie, je na ňom samom.

V podstate ide o to, že žijeme z prevažnej väčšiny v kresťanskej krajine. Kresťanské náboženstvá hlásajú, že sex má prísť až po manželstve. Od prírody (v tomto prípade od Boha) je dané, že pohlavným prepletencom je dovolené plodiť potomkov. Slasť, ktorá je pri tom zastúpená, je sprievodným javom, ktorý celú činnosť môže len spríjemňovať.

V prípade náboženského náhľadu na sex je pekné to, že žena alebo muž počkajú so svojím intímnym životom len na toho človeka, s ktorým chcú ostať celý život (aspoň tak to väčšina tvrdí).

Na druhej strane sa ale tvrdí, že pokiaľ sa chcú dvaja ľudia zobrať, byť manželmi,musia sa dobre poznať. Mali by chodiť do spoločnosti, rozprávať sa o všetkých stránkach ľudskosti, no mali by sa vyhýbať prílišnej náklonosti jeden k druhému v tom zmysle, aby nedošlo k sexuálnej žiadostivosti, tobôž uspokojeniu.

Preto by ďalšie smerovanie úvah mohlo viesť tým smerom, že či je možné spoznať celého človeka bez poznania jeho tajných želaní a túžob v sexuálnom živote. Rozprávanie ešte zakázané nebolo, preto konverzácia o sadistických predstavách v posteli môže viesť partnerov k hlbšiemu poznaniu sa navzájom. Problém je v tom, že predstavy ešte nie sú tým, ako sa daný človek v skutočnosti správa – nedeterminujú jeho správanie, i keď ovplyvňujú.

Odbočka, ktorá priblíži podstatu

Poznáte to, idete si zahrať (povedzme) basketbal. Zoženiete partiu ľudí a prídete na ihrisko. Vezmete takých ľudí, s ktorými sa dobre cítite v spoločnosti. No keď adresujete prvú nahrávku zistíte, že ten človek vám nerozumel, i preto prehrávate.

A obidvaja môžete byť akokoľvek vynikajúci hráči. Aby sa hra zlepšila, treba vytvoriť tím, ktorý bude ťahať za jeden povraz. V športe sa to väčšinou dá veľmi dobre, pretože životné smerovanie jedna hra vo veľkom neovplyvňuje. Nakoniec, po hre sa môžete rozísť a už sa viac nevidieť. Jednoduché.

Návrat k téme

Manželstvo, povedal by som, je tímová hra. V tejto hre nejde už len o zosúladenie všetkých ťahov v každej činnosti, ide aj o to, že tá hra by mala trvať do konca života. Nedá sa z nej tak ľahko vyvliecť, ako z basketbalového zápasu.

Myslím si, že ak dvaja ľudia pred uzavretím manželstva nevytvorili tím vo všetkých smeroch, môžu mať v neskoršom živote menšie (či väčšie) problémy. A práve sexuálny život je tou stranou mince, ktorá môže tie problémy vyvolať.

Napríklad Janko a Marienka chodili spolu niekoľko rokov, spoznávali sa, zasnúbili, všetko išlo ako po masle, mali hramonický vzťah. Lenže v otázkach sexu boli veľmi opatrní a nechali to až na obdobie manželstva (po svadbe). Zrazu zistili, keď spolu vliezli pod perinu, že akosi to nie je také, ako v tých filmoch. Na tom by nič nebolo, keby sa pokúsili hľadať spoločne správne pohyby a polohy. Ak boli zladení vo všetkom doteraz, nemal by byť problém.

Problém nastane vtedy, ak jeden z nich (alebo nebodaj obaja):

  • si to začne vyčítať, že zlyhal,
  • očakával od toho viac,
  • nenachádza v tom slasť, o ktorej toľko čítal a počul,
  • začne obviňovať toho druhého z neschopnosti,
  • nepokúsi sa o zlepšenie u seba samého,
  • nekonzultuje to s partnerom,
  • ticho trpí a berie to ako niečo, že to tak asi má byť,

Platí, že človek je neverný preto, lebo nenachádza vo vzťahu to, čo tam hľadal. A jednou vecou, ktorú určite ľudia vo vzťahu hľadajú, je sex. Je prirodzeným javom, že človek v dospievaní začína objavovať svoju sexualitu a zažíva prvé erotické predstavy. Je to jedna z potrieb, aby človek prežil. Umelé potláčanie tejto potreby môže neskôr vyústiť ak nie k ťažkým, tak aspoň k ľahkým stavom zúfalstva a frustrácie.

Nevýhodou sexu pred uzavretím manželstva je to, že pri nábožensky založených ľuďoch môže viesť k výčitkám – buď z používania antikoncepcie, alebo ak ju jeden z partnerov nepoužíva, k nechcenému tehotenstvu a rozpadu vzťahu skôr, ako stihol vzniknúť. Samozrejme, obavy sú aj u ľudí, ktorí nie sú vychovávaní v nábožensky orientovaných rodinách. Celé je to o zmysluplnej výchove.

Nechcem a nebudem tu rozprávať, na ktorú stranu sa prikláňam ja, len som chcel podať akýsi všeobecný pohľad na sex ohraničnený sobášom. Vyvoláva to totiž vo mne neustále otázky, čo je „správne“, a čo nie.

Myslím si, že nech už dvaja ľudia žijú aktívnym sexuálnym životom pred sobášom alebo po ňom, dôležitá je vzájomná dôvera, úcta, porozumenie a láska jeden k druhému. Totiž, naučiť sa dá všetko v každom životnom období ;-) . Aj jazdiť … na aute.

Správne je predsa to, čomu sami veríme.

Posted in Komunikácia, Radosť.