Skip to content


Ako vychovávame (typy výchovy)

Väčšina ľudí sa stane, chtiac či nechtiac, rodičmi. Nezriedka sa stáva, že na otázky hľadajúce odpoveď na to, čo sa robí vo výchove zle, sa nenachádza odpoveď. Možno práve poznanie toho, ako vychovávame svojich potomkov, pomôže riešiť niektoré problémy.

Rodičovská výchova

Čaká to aj mňa, preto už teraz chcem vedieť, čo to obnáša (aspoň z tej teoretickej roviny). V praxi to síce budem vnímať inak, ale túto tému nechajme zatiaľ na pokoji.

Rodičovská výchova je tá prvá, ktorá vplýva na človeka. Dieťa sa identifikuje s názormi rodičov, s ich sociálnymi postojmi – čo pokladajú za morálne a nemorálne, správne a nesprávne, dovolené a zakázané, …

Vplyv rodičov na dieťa je silný faktorv ovplyvňujúci jeho konanie (vlastná skúsenosť zo strany dieťaťa). Preto si treba dávať pozor na to, akým štýlom je dieťa vychovávané. Poďme sa teda pozrieť na rôzne typy rodičovskej výchovy, ktoré sú v praxi (často nevedomky) zaužívané:

Autoritatívna

V tejto výchove je snaha rodičov presadzovať vo všetkom svoje vlastné názory bez ohľadu na názor dieťaťa, ktoré sa stáva buď pasívnym, alebo agresívnym voči okoliu (aj rodičom),

Nekompromisná

Rodičia kladú prísne požiadavky na dieťa bez výnimiek. Rodičia nerešpektujú osobnosť dieťaťa, jeho individualitu. Napríklad ak rodičia silou mocou chcú, aby dieťa chodilo na elektrotechnickú školu, no pritom pre jeho pokojný psychický vývin je lepšia iná škola.

Brutálna

Bezohľadné výchovné metódy. Správanie dieťaťa sa hodnotí vždy ako negatívne.

Liberálna

Dieťa býva stredobodom pozornosti, určuje si, čo má robiť, čo nie. Často býva sebecké, povýšenecké a egoistické. Špecifickým druhom liberálnej výchovy je merkatilná výchova. Vtedy si dieťa prestáva vážiť akékoľvek hodnoty, je neodpostatnene odmeňované (za spravený reparát z matematiky výlet do Tuniska) a nikdy nie je trestané.

Kverulantská

Rodičia prijímajú informácie len zo strany dieťaťa, ospravedlňujú svoje dieťa bez konzultácie s učiteľom (alibizmus rodičov).

Demobilizujúca

Rodičia nepodporujú dieťa v štúdiu, nepodporujú ho k aktivite vo voľnom čase. Typické sú reči: „aj bez strednej školy si zarobíš,“ a podobne.

Demokratická

Táto výchova sa vyznačuje láskou v rodine a k rodine. Prítomné sú prejavy dôvery v konanie dieťaťa. Je dodržovaná zásada primeranosti.

Patologická

Dieťa je v rodine vychovávané alkoholikom, neurotikom, … Z toho plynie patologické správanie. K žiakovi/šudentovi je potrebný citlivý prístup, pretože aj najmenšia kritika sa vie dotknúť jeho sebavedomia.

Laxná

Tu je jasný nezáujem rodičov o dieťa. Každý sa stará sám o seba. Deti majú na základe takejto výchovy problém so začlenením sa do akejkoľvek sociálnej skupiny.

Repultívna

Ide o zjavné alebo skryté odmietanie dieťaťa, ktoré u rodičov vyvolávajú určitý pocit zatrpknutosti voči dieťatu. Často ide (ale nemusí) o postihnuté deti, ktoré za to nemôžu.

Rozdelení výchovy (aj tej rodičovskej) existuje mnoho. Dôležité je zbierať informácie o rôznych spôsoboch výchovy a ich vplyvoch na vychovávaných, aby sa predišlo zbytočným komplikáciam.

S podobnými štýlmi výchovy som sa v živote už stretol (zatiaľ nie ako rodič), a nebolo to vždy najlepšie. Dôležité je brať do úvahy fakt, že akým je človek rodičom, také môžu byť aj jeho deti. To je veľká zodpovednosť za tento svet a jeho budúcnosť.

Posted in Komunikácia, Rodina, Rozvoj osobnosti.