Skip to content


2 účinné metódy rozvoja tvorivosti

V predošlom článku o tvorivosti som sa venoval opisu osobnosti tvorivého človeka a z čoho sa skladá tvorivý proces. Dnes si opíšeme dve základné metódy, ktorými sa tvorivosť rozvíja.

1. metóda: Tvorba tvorivých úloh (Tv2ú)

Aby sa tvorivosť nepretvorila na netvora, je potrebné vytvoriť systém pravidiel pre tvorbu tvorivých úloh. Inak povedané, tu je šesť bodov tejto metódy:

 1. vnášať do učenia (sa) prekvapivosť – prezentovať úkazy, ktoré nie sú v súlade s očakávaniami, premýšľať nad nimi, či by nemohli byť vhodnými alternatívami,
 2. vyvolávať pochybnosti, robiť odhady, používať intuíciu,
 3. vyvolávať kognitívnu neistotu – nastoľovať problémy s viac riešeniami = divergentné úlohy,
 4. zadávať náročné, takmer neriešiteľné úlohy – často môže dochádzať k pocitu neschopnosti, pretože výsledok náročnej úlohy sa nemusí dostaviť hneď, alebo sa nedostaví vôbec. Vtedy je nutné vedieť (poznamenať), že čiastkové riešenia sú veľmi dôležité a netreba sa vždy nutne sústrediť na vyriešenie celej úlohy,
 5. nastoľovať rozporuplné tvrdenia – sú také, ktoré navonok pôsobia dvojznačne, ktoré majú dva protikladné výsledky,
 6. dramatizovať podanie úloh – nudná a nezáživná úloha sa môže dramatizáciou dostať do novej dimenzie, kedy sa objavujú doposiaľ nepoznané riešenia.

2. metóda: Brainstorming (mozgovíchor)

Túto metódu opíšem viac, nakoľko sa jedná o prívetivú metódu vzhľadom na vnímanie zúčastnených. Je ľahko použiteľná a … niekedy aj zábavná. Je to metóda umožňujúca chrliť obrovské množstvo myšlienok.

Základným prínosom metódy brainstorming-u je oddelenie fázy tvorby myšlienok od ich hodnotenia. Umožňuje to odbúranie bariér vo vymýšľaní. Pri tvorbe nápadov je potrebné dbať na dodržiavaní určitých zásad všetkými zúčastnenými členmi:

 • kritika nápadov vo fáze vymýšľania je zakázaná,
 • vytvorenie slobodnej klímy v skupine, ktorá neohrozuje komunikáciu,
 • nápady nemajú autora, zapíše sa len nápad, nie meno tvorcu,
 • rovnosť účastníkov pri produkcii nápadov s cieľom obmedziť vnútorné (vonkajšie) blokovanie bláznivých, smiešnych, neskutočných, … nápadov.

Metóda brainstorming-u má dve fázy:

 • 1. fáza: produkcia – skratkovitý zápis nápadov. Čas pre túto fázu je vyhradený na základe témy. Najlepšie je voliť dve až tri časti po 10 – 20 minút s prestávkami potrebnými pre inkubáciu. Zakázané sú vety zabíjajúce tvorivosť (viac na konci článku),
 • 2. fáza: hodnotenie – hodnotí sa nová užitočnosť, realizovateľnosť, prínos, či existujú na to podmienky. Hľadajú sa dôvody, ako by sa to dalo uskutočniť.Nesmú sa hľadať dôvody, ako sa to nedá.

Chcete ešte efektívnejší brainstorming? Ďalších osem bodov by mohlo byť tých pravých pre vás. Viem, už je asi únavné to neustále členenie textu do bodov, ale za sebou by sa to dosť ťažko čítalo:

 1. skupina by mala mať 5 až 8 členov,
 2. kretívne prostredie bez rušivých vplyvov (telefón, literatúra, …),
 3. plánujte stretnutie brainstorming-ovej skupiny,
 4. presne definujte problém a neodbiehajte od neho,
 5. podporujte kvantitu, nie kvalitu – množstvo nápadov je v 1. fáze dôležitejšie, ako ich kvalita,
 6. preskúmajte originálne nápady, ktoré môžu viesť ešte k lepším nápadom. Žiadajte neobvyklé a fantastické myšlienky,
 7. neposudzujte a nekritizujte nápady – znižuje to odvahu tvoriť, čo v tomto prípade nie je dobré. Akceptovať sa má každá myšlienka,
 8. hodnoťte, aplikujte a realizujte myšlienky – vykonáva sa v 2. fáze brainstorming-u.

Vety, ktoré zabíjajú tvorivosť

Ako som sľúbil kdesi v strede článku, zhrniem tu niekoľko viet, ktoré určite znamenajú, že tvorivosť v človeku nemá veľké miesto.

Neverím, že by sa to dalo urobiť. Mám s tým zlé skúsenosti. Môžeme to urobiť, ale je na to málo času. To nemôžeme urobiť. Nemôžeme to vhodne pripraviť, pretože … Je to dobrá teória, ale prax je úplne niekde inde. Nemyslite si, že je to také ľahké. To je príliš moderné, nové. To je nemoderné. Vy ste príliš malý na to, aby … Pracujeme tak už 20 rokov, takže to je dobré. Jednoducho viem, že sa to nedá urobiť. Nechajme tento boj, je to nemožné. Buďte realistický. Buďte praktický. Počkajme a uvidíme.

Viet, ktoré signalizujú vraždu tvorivosti, je nekonečné množstvo, preto ich tu všetky nejdem menovať (zo zdravotných dôvodov).

Posted in Rozvoj osobnosti.