Skip to content


Konflikty medzi ľuďmi a ako k nim dochádza

Stáva sa aj vám, že sa pohádate s niekým? Že dôjde k názorovému konfliktu? Existuje veľa návodov, ktoré hovoria o tom, ako predchádzať konfliktom, ako sa im úspešne vyhýbať a ako reagovať v takých situáciach, ak už k nim dôjde. Teraz trochu pohovoríme o tom, ako ku konfliktom dochádza.

Čo je to konflikt

Dalo by sa to nazvať aj ako „stret záujmov“, „stret civilizácií“, „explicitný názorový nesúlad“, „každý má svoju pravdu“ a podobne. Každý isto intuitívne chápe, čo to je konflikt.

Eric Berne vo svojej prenosovej (transakčnej) analýze opísal spôsob, akým sa ľudia k sebe správajú (ako si hrajú navzájom). Napísal o tom aj výbornú knihu Ako si ľudia hrajú. A z tohto pohľadu si o tom povieme niečo viac (budem teraz čerpať z transakčnej analýzy).

Ako ku konfliktu dochádza

V každom človekovi sa v detstve vyvinú tri stavy egodieťadospelýrodič. Stav ego je fenomenologicky popísaný ako príslušná sústava modelov správania vyplývajúca z určitého systému zážitkov. Pri vzájomnej komunikácii dvoch (a viac) ľudí dochádza k dynamizácii vzťahu tým spôsobom, že od jedného (iniciátor) vychádza prenosový podnet, od druhého (respondent) následne na to prenosový reflex (Ako si ľudia hrajú, str. 26, 32).

Práve tieto prenosové podnety a reflexy vychádzajú od iniciátora vždy z jedného zo stavov ego. Respondent na to reaguje prenosovým reflexom tiež jedným zo svojich stavov ego.

A práve podľa toho, aké stavy ego sa zúčastňujú na prenose (iniciátor – respondent) dochádza buď k zdravému ľudskému vzťahu, alebo ku konfliktu. Zdravý ľudský vzťah vzniká, keď sa jedná o doplnkové prenosy. Konflikt vzniká vtedy, ak sa jedná o prenosy krížové.

Niekoľko príkladov rozhovorov

Napríklad rozhovor, ktorý je nekonfliktný pri podnete dospelý – dospelý a reakcia naň je tiež na úrovni dospelý – dospelý:

„Nevieš, kde som si položil mobil?“
–„Mám pocit, že naposledy si ho držal v ruke v obývačke.“

Ten istý predmet rozhovoru sa stane konfliktom, ak pri podnete dospelý – dospelý je reakcia naň (napríklad) na úrovni dieťa – rodič:

„Nevieš, kde som si položil mobil?“
–„A čo, ja s ním telefonujem, alebo ty?“

Opačný príklad krížového prenosu, kedy dôjde ku konfliktu je, keď pri podnetedospelý – dospelý bude reakcia na úrovni rodič – dieťa:

„Nevieš, kde som si položil mobil?“
–„Už by si sa mal naučiť ukladať veci na vyhradené miesto! Nie kade tade, veď máš rozum!“

Rovnocenné nekonfliktné vzťahy sú teda na úrovniach (rodič – rodič)2, (dospelý – dospelý)2 a (dieťa – dieťa)2. Ďalšie nekonfliktné vzťahy sú pri spoločenských interakciách na úrovniach (rodič – dospelý)(dospelý – rodič), (rodič – dieťa)(dieťa – rodič) a (dospelý – dieťa)(dieťa – dospelý).

Všetky ostatné sociálne vzťahy pri spoločenskom styku spadajú pod krížové prenosy, ktoré vyvolávajú konflikty. Preto je vtedy vhodné s rozhovorom prestať, dať si oddych, prípadne vec uzavrieť na niektorej z rovnocenných úrovní.

Toto bol pohľad na vytváranie konfliktov z pozície transakčnej (prenosovej) analýzy. V zásade sa nejedná o jediné vysvetlenie, je len jedno z mnohých.

Posted in Komunikácia, Rodina, Rozvoj osobnosti.