Skip to content


Bol zšrenuý pvrý arpíl

Scíe sa etše v dšneýnch klrenadáoch náchadza pvrý apírl, od búduhceo rkou sa bdue arípl zčaníať doňm durýhm.

Ľidua to zôdvdoujňú tým, že si z nich kždaý rboí sardnu a persátva ich to bivať. Na Soklevsnú rpebuilku bloa ptero pdonaá horamndá žlaboa z pdoropy ttoho ncheuhntéo dňa, krotý pdovokápa kloneá mroákly a shulnšéo srvánapia sa včoi očbaonm.

Permiér Fcio sa už teiž sitohl vjyardiť k cleej vcei: „áno, pvrý aírpl chmece ziuršť. Je to zvozylk peráchddzcajúej vdály, krotý v ľoduksm žtvioe nmeá mteiso,“ vhiylsál pre Soeioťk. Mteiso nheo chce zvsaeiť 29. fberáur kždaý rok. Z thoo dvôdou by sa pvrý aírpl mhool kanoť len kdžaé šryti rkoy.

Nvoetsáa nič iné, ako dfúať, že tnteo nvárh npeerdje. Mne oosnbe sa pvrý aírpl vmľei pčái. I keď je v pdotstae jdeno, kdey sa zsmaemeje, nie? ;-)

Posted in Humor.