Skip to content


Čo je dôležité pri práci

Každý z nás už na niečom pracoval. A nemusí sa jednať len o prácu platenú. Buď si staval búdku pre vtáčiky, psa alebo si vyrábal elektrický vláčik z motorčeka holiaceho strojčeka. Platí to aj pre elektronický obchod alebo prerábanie bytu. Každá práca vyžaduje určité kroky, ktorých dodržanie šetrí čas a peniaze.

Mohlo by sa zdať, že keď začneš prácu hneď, ako ti bola pridelená (sám si si pridelil, alebo niekto iný), že ju aj skôr dokončíš. Opak môže byť často pravdou. Keď sa začne práca ihneď, bez rozmyslenia, stáva sa, že to trvá veľmi dlho a dochádza k znechuteniu, podráždeniu a hladu.

Zdanlivá nečinnosť ešte neznačí nepracovanie

Dôležitým momentom pri práci je zdanlivá nečinnosť. Keď sa Michelangela Buonarrotiho opýtali, prečo sa na ten kus mramoru len pozerá, odpovedal im: „pracujem“. A tak vznikla socha Dávida.

Plynie z toho jedno: najskôr si všetko premysli, potom začni pracovať. Neobjavil som samozrejme nič nové. Už stará ľudová múdrosť hovorí: „dvakrát meraj a raz rež.“Ľudia veľmi dobre tento výrok poznajú, ale myslím, že len málo z nich ho aj aplikuje v praxi.

Zadá sa úloha, hneď sa začne pracovať. Chyba. Pretože ak sa zadá úloha a začneš hneď pracovať, vynoria sa postupom času problémy, ktoré si pri zadaní nevidel. Dôkladním premyslením postupu a analýzou viditeľných problémov sa šetrí množstvo času. Kdežto pri zautomatizovanej rutinnej činnosti je vždy lepšie začať pracovať ihneď.

Príklad

Ako príklad uvediem tento web, Sieťook. Stará verzia žila dva roky. Bola postavená takmer hneď, ako bola zadaná úloha. Problém bol v tom, že to nebolo premyslené. Len sa skúšalo niečo nové. Tento nový Sieťook už vznikal inak. V hlave sa mi hmýrili nápady, ktoré by som rád na nový Sieťook implementoval. Tento proces skladania v hlave trval niekoľko mesiacov.

Keď sa všetko prelialo a už som vedel, že je vhodný čas, začal som na novom webe pracovať. Trvalo to presne dva týždne, každý deň asi tri hodiny, kým som celý web kompletne nanovo postavil tak, ako ho teraz vidíš.

Čo z toho, keď sa dopredu nedá povedať, čo budem robiť

Väčšinou sa ale žiada vykonaná práca hneď, respektíve do stanoveného termínu. To je v poriadku, pokiaľ ide o opakovanú činnosť. Pokiaľ chceš vyrobiť niečo nové, je lepšie zahrnúť do práce aj čas premýšľania. Bude to trvať zdanlivo dlhšie, ale samotná práca bude o to kratšia.

Najťažšie vždy býva vymyslieť problém, ktorý môže byť v budúcnosti vyžadovaný a ty si ešte na takom dačom nerobil. Preto si v hlave vytvor imaginárnu požiadavku, čo akože-musíš splniť a skús si v abstrakcii navrhnúť riešenie. Už len to, že nad tým stráviš desať minút spôsobí, že v podvedomí nad tým budeš „premýšľať“ (aj pri inej práci). A keď sa k tomu skutočne dostaneš, pracovať sa bude ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Posted in práca, Rozvoj osobnosti.